Indmeldelse og overflytning

Skal du meldes ind i en a-kasse og fagforening - eller skal du overflyttes fra en anden a-kasse og fagforening?

Skift a-kasse og fagforening til Krifa

Du kan blive overflyttet til Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening uanset, hvilken branche du arbejder inden for. Din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du er med i en bestemt a-kasse og fagforening. Du kan også flytte til os, hvis du ikke er i arbejde.

Læs mere om overflytning

A-kasse og fagforening for første gang

Det er frivilligt, om du vil være med i en a-kasse. Du skal derfor selv sørge for at blive meldt ind, hvis du ønsker at være forsikret mod ledighed. A-kassen udbetaler arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, efterløn mv.

Det er også frivilligt, om du vil være med i en fagforening, men det kan være en god idé, for så kan du få råd og vejledning i dit jobliv.


Du kan melde dig ind hos os, hvis du er lønmodtager, under uddannelse, nyuddannet, værnepligtig og som medlem af en kommunalbestyrelse eller Folketinget. Du kan også blive meldt ind hos os, hvis du ikke er i arbejde.

 

Læs mere om indmeldelse

Fandt du det du søgte?