Muligheder for billigere kontingent

Der er flere muligheder for billigere kontingent. Nedenfor kan du se, om du opfylder betingelserne for at få nedsat dit kontingent, eller om du kan få det helt gratis.

Frikontingent til a-kassen

Du er under 30 år og tager en offentligt anerkendt erhvervsmæssig uddannelse, som varer mindst 18 måneder.

Det, du tjener under uddannelsen, må ikke være mere end

  • den højeste dagpengesats, hvis du får SU eller
  • den overenskomstmæssige elevløn inden for faget, hvis du er elev eller lærling. Vær obs på, at du ikke må have indtægt ud over din elevløn.

Er du er over 30 år, kan du kun få frikontingent, hvis du betaler efterlønsbidrag.

 

Du kan ikke få frikontingent, hvis du modtager penge fra a-kassen (fx dagpenge eller feriedagpenge) eller kommunen (fx kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge eller barselsdagpenge), eller hvis du tager en gymnasial uddannelse.

Ansøgningen om frikontingent sker automatisk, når du melder dig ind.

 

Nedsat kontingent til a-kassen

Hvis du ikke kan få frikontingent til a-kassen, kan du måske få nedsat kontingent.

 

Du kan få nedsat kontingent, hvis du deltager i en heltidsuddannelse og

  • modtager SU eller
  • modtager elevløn

Du kan ikke få nedsat kontingent, hvis du modtager penge fra a-kassen (fx dagpenge eller feriedagpenge) eller kommunen (fx kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge eller barselsdagpenge). Det samme gælder, hvis du er voksenlærling eller din elevløn overstiger overenskomstmæssig elevløn inden for faget.

 

Ansøgning om nedsat kontingent sker automatisk, når du melder dig ind.

 

Så meget sparer du

Når du betaler nedsat kontingent til a-kassen, betyder det, at du ikke betaler administrationsbidrag. I 2014 er det en besparelse for dig på 127 kr. pr. måned. Du betaler heller ikke til fagforeningen, når du har nedsat kontingent - det er en ekstra besparelse på mellem 89 kr. og 189 kr. pr. måned. Du kan først få nedsat kontingent fra det tidspunkt, du søger om det.

Nedsat kontingent 2014

Kristelig A-kasse, fuldtid 333 kr.
Kristelig A-kasse, deltid 222 kr.

Frikontingent til fagforeningen

Hvis du har ret til nedsat kontingent eller frikontingent til a-kassen, har du også ret til frikontingent til fagforeningen. Det sker automatisk, når du søger om nedsat kontingent eller frikontingent.

Er du under 30 år og studerende, får du ved indmeldelse i Kristelig Fagforening et gratis medlemskab af Krifa Start, der har mange spændende tilbud til studerende.

Er du over 30 år og studerende med SU eller elevløn, får du frikontingent til fagforeningen, når du melder dig ind i Kristelig Fagforening.

Ansøgningen om frikontingent sker automatisk, når du melder dig ind.

Fandt du det du søgte?