Aktiveringstilbud til ledige

Så længe du er tilmeldt Jobcenteret som jobsøgende, har Jobcenteret mulighed for at give dig forskellige tilbud.

Læn dig tilbage og få inspiration ved at lytte til denne podcast om aktivering. Du får viden om de rettigheder, du har til at bliver aktiveret, og om alle de muligheder, du har for selv at finde aktivering

Ansættelsen kan være hos en offentlig eller privat arbejdsgiver og kan eventuelt kombineres med uddannelse, hvis det aftales med arbejdsgiveren. En ansættelse med løntilskud varer typisk 6-12 måneder.

Formålet med løntilskudsjob 

  • Oplæring og genoptræning af dine kompetencer
  • Forøge dine muligheder for at få et ordinært job

Hvornår kan du komme i job med løntilskud?

  • Ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver kan bevilges fra den første dag, du er tilmeldt som jobsøgende hos Jobcenteret
  • Ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgiver kan som hovedregel bevilges efter 6 måneders ledighed

Privat ansættelse med løntilskud

Varighed 6-12 måneder
Ansættelsesvilkår Ifølge overenskomst
Løn Ifølge overenskomst
Befordringstilskud Ikke muligt
Din arbejdstid Normalt op til 30/37 timer/uge alt efter om du er deltids- eller fuldtidsforsikret.
Tilskud til arbejdsgiver 72,96 kr/time (2014)

Offentlig ansættelse med løntilskud

Varighed 6-12 måneder
Ansættelsesvilkår Ifølge overenskomst
Løn Ifølge overenskomst, men den samlede lønindtægt skal være på niveau med din dagpengesats
(betyder at arbejdstiden som regel nedsættes)
Befordringstilskud 1,05 kr/km udover de første 24 km. (ikke skattepligtigt) Søg her.
Din arbejdstid Op til 30/37 timer/uge alt efter om du er deltids- eller fuldtidsforsikret.

(Beregnes af Jobcenteret)

Tilskud til arbejdsgiver 141,02 kr/time (2014)

Bemærk

Ansættelse med løntilskud kan ikke bruges til optjening af nyt beskæftigelseskrav eller til beregning af ny dagpengesats. Det betyder, at du forbruger af din dagpengeret, når du er i løntilskud.

Sådan gør du

Hvis du ønsker at komme i job med løntilskud, skal du kontakte Jobcenteret. Det er Jobcenteret, der bevilger ansættelsen i en jobplan, som du skal underskrive sammen med Jobcenteret.

Har du spørgsmål til udregningen af din løn eller arbejdstid, skal du kontakte Jobcenteret.

 

Fandt du det du søgte?

Del siden