Kundeklausul

Lønmodtagere må ikke misbruge erhvervshemmeligheder, og mange ansættelseskontrakter indeholder desuden en kundeklausul.

Kundeklausuler

En kundeklausul er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver, hvor du for en periode efter ansættelsens ophør er afskåret fra at have erhvervsmæssig kontakt til virksomhedens kunder eller andre forretningsmæssige forbindelser.

 

En kundeklausul anses normalt for at være mindre indgribende end en konkurrenceklausul, da den ikke generelt forbyder konkurrence, men alene kontakten til nærmere angivne grupper.

OBS: Det kan have alvorlige konsekvenser at handle imod en kundeklausul. Er der noget du er i tvivl om, så kontakt os.

TIP: Får du en kontrakt med en konkurrenceklausul, så send den til gennemsyn hos os, inden du skriver under!

Særligt for funktionærer

Er du ansat under funktionærloven, er der en række betingelser og regler vedr. kundeklausuler:

 • Skriftlig aftale
  Kundeklausulen skal være aftalt skriftligt
 • Kompensation
  Af den skriftlige aftale skal fremgå, at du så længe klausulen gælder, pr. måned skal modtage minimum 50% af din løn i kompensation. Der modregnes for indtægter ved andet passende arbejde.
 • Kun én kompensation
  Har du både en kunde- og en konkurrenceklausul, modtager du kun kompensation efter konkurrenceklausulen.
 • Opsigelse
  Kundeklausulen kan opsiges fra arbejdsgivers side med 1 måneds varsel.
 • Hvem er omfattet?
  Klausulen gælder kunder og andre forretningsmæssige forbindelser, som der har været en forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 18 mdr. før opsigelsestidspunktet.
 • Klausulen gælder som udgangspunkt kun kunder m.v., som du selv har haft kontakt med, samt kunder, som din arbejdsgiver angiver på en liste til dig, senest samtidig med opsigelsen.

Hvad gælder ikke i modsætning til en konkurrenceklausul:

 • Der er ikke krav på et engangsvederlag ved fratræden
 • Der er ikke krav om, at du skal have en betroet stilling
 • Kundeklausulen bortfalder ikke, hvis du bliver opsagt med begrundelse i virksomhedens forhold, fx dårlig økonomi.

Herudover er der for funktionærer særlige regler ved korte ansættelser på under henholdsvis 3 og 6 mdr.

Er du omfattet af en kundeklausul indgået før 15. juni 1999 gælder andre regler.

      

Tag stilling til din ansættelseskontrakt og kontakt os ved tvivl!

Du bør overveje, om der står noget i din kontrakt, som du ikke kan acceptere. Hvis du har vilkår i din ansættelseskontrakt, som du ikke forstår eller synes er urimelige, bør du kontakte os.

Læs mere om ansættelseskontrakter

Del siden

Fandt du det du søgte?