Løn

Hvad skal jeg have i løn? Har jeg ret til overtidsbetaling, fritvalgskonto mv.? Hvordan læser jeg min lønseddel?Hvad skal jeg have i løn?

Der er ikke altid et præcist svar på, hvad du skal have i løn, for det afhænger af mange forskellige faktorer. Vi kan hjælpe dig ved at sende dig en lønstatistik, og du kan få en rådgivningssamtale med en af vores lønspecialister. Vi vil også gerne læse din ansættelseskontrakt igennem, så du er stillet bedst muligt.

Løn, som du selv aftaler

Er der ingen overenskomst på din arbejdsplads, skal du aftale med din arbejdsgiver, hvad du skal have i løn. Her kan I tage udgangspunkt i, hvad andre inden for samme arbejdsområde tjener – den overenskomstmæssige løn på området. Lægger din chef op til, at du skal tjene mindre end den løn, skal du altid kontakte os, så vi kan vejlede dig.
Overenskomst sikrer dig en mindsteløn
Arbejder du på et område, hvor der er overenskomst, er der ofte fastsat en mindsteløn -  en nedre grænse for din løn. Du kan aftale en højere løn, end du har krav på efter overenskomsten. Stiger mindsteløn i overenskomsten, har du kun krav på en lønforhøjelse, hvis mindstelønnen nu er større, end den du har aftalt.

Der findes ikke en overordnet mindsteløn i Danmark, så på mange arbejdspladser er ansatte ikke sikret en bestemt løn. En af vores politiske mærkesager er at få vedtaget en lønmodtagerlov, der vil sikre, at alle, der arbejder i Danmark, får en ordentlig løn og gode vilkår.

Nogle medarbejdere har særlige forhold, der spiller ind på deres løn:

 • Offentlig ansatte
 • Ansatte i løntilskud
 • Ansatte i jobrotation
 • Ansatte i seniorjob
 • Ansatte i fleksjob
 • Private dagplejere
 • Vikarer
 • Familieplejere
 • Freelancere
 • Elever og lærlinge
 • Voksenlærling

Du kan læse vores lønforhandlingssider eller kontakte os for en samtale med en lønspecialist, hvis du har brug for hjælp til din løn og din lønforhandling.


Det tjener andre med din baggrund

Hvad får medarbejdere med samme baggrund som dig i løn? I vores lønberegner herunder kan du få et fingerpeg om, hvad dit lønniveau cirka er. Har du brug for en mere specifik lønstatistik, kan du kontakte os for nærmere rådgivning.
Tjek din løn
Lønniveau
Tallet er din løn inden skat og inklusiv pension.


Forstå din lønseddel

Selv erfarne folk kan have svært ved at forstå deres lønsedler. Mange af begreberne og rubrikkerne giver nemlig ikke automatisk mening for dig.

Hvordan din lønseddel ser ud, afhænger af det lønsystem, din arbejdsgiver bruger. Navnet på lønsystemet kan du se øverst på din lønseddel. Her er en vejledning i, hvordan du læser to af de mest brugte lønsedler.

Lønseddel fra Dataløn
Lønseddel fra Multiløn

Forskellige måder at optjene løn på

Der findes mange forskellige lønformer. Du kan få timeløn, månedsløn, fast løn, provisionsløn, bonus. Du kan også modtage en fast aftalt betaling for at udføre en opgave - fx akkordløn.

Fast månedslønFunktionærer får ofte fast månedsløn, der udbetales én gang om måneden - ofte den sidste hverdag. Den kan være forud - eller bagudbetalt. Lønniveauet kan være fastsat ud fra en overenskomst. Du kan også selv have forhandlet det med udgangspunkt i den gældende overenskomst på dit fagområde. Oveni kan du forhandle tillæg for anciennitet, uddannelse eller ansvar
Fast timelønI produktionsvirksomheder og hos håndværkere får du oftest timeløn - du bliver aflønnet for det antal timer, du har arbejdet. Lønnen kan være fastsat efter en overenskomst eller forhandlet individuelt. Som ansat på timeløn får du typisk din løn udbetalt hver 14. dag.
ProvisionslønDu er typisk provisionslønnet, hvis du er ansat som sælger eller i forsikringsbranchen, hvor din løn bestemmes af, hvor meget du sælger. Jo mere du sælger, jo højere løn.
Det kan være en fordel at aftale en minimumsløn med din arbejdsgiver. Så er du sikret mod store udsving i din indtægt og den usikkerhed, det kan give i din dagligdag.
AkkordlønEr du håndværker eller arbejder i produktion, er du ofte på akkordløn, hvor din løn afhænger af, hvor meget du eller dit sjak når at arbejde. Akkordløn er håndværkernes svar på sælgeres provisionsløn. Her gælder det bare produktion i stedet for salg.
Der kan være aftalt en bestemt løn for en opgave, så du får ikke nødvendigvis mere i løn af at løse en opgave hurtigt. Men når opgaven er løst, har du fri og kan få en ny opgave. Jo mere du arbejder, jo højere bliver din løn.
BonusPå produktionsvirksomheder, hvor du får en fast timeløn, kan der være en bonus oveni din timeløn. Bonussen afhænger af din egen eller din produktionsgruppes arbejdsindsats. Bonussen kan komme til udbetaling hver måned, hvert kvartal eller måske en gang hvert halve år, alt efter hvor tit den gøres op.
Jobløn/funktionslønSom leder eller mellemleder vil du ofte være aflønnet med jobløn. Jobløn betyder, at du får en højere fast løn eller et tillæg til din løn, og til gengæld skal du udføre dine arbejdsopgaver uanset hvor mange timer, det tager. Der er altså ikke noget, der hedder overarbejdsbetaling og afspadsering. Du planlægger selv din arbejdstid ud fra dine opgaver.

Løntyperne kan kombineres på utallige måder. Alt efter hvilke regler, der gælder på din arbejdsplads, kan du få forskellige tillæg og personalegoder, som også er en del af ”lønpakken”.

Læs mere om forhandling om løn.


Det kan din løn bestå af:

Pensionsordning

På de overenskomstdækkede områder er der ofte en pensionsordning. Typisk betaler din arbejdsgiver 2/3 af pensionsordningen, mens du selv betaler 1/3. Retten til pensionsordning indtræder ofte først efter 6-9 måneders anciennitet i virksomheden. Undtagelsen er, hvis du i forvejen har en pensionsordning. Kontakt os, så vi kan vejlede dig i netop din situation.

Overarbejde

Overarbejde er arbejde ud over normal arbejdstid. Er din ansættelse omfattet af en overenskomst, har du som regel ret til et tillæg for hver time, du arbejder ud over den normale arbejdstid.

Er du deltidsansat, er der som udgangspunkt først tale om overarbejde, når du arbejder mere end den normale arbejdstid for en fuldtidsansat. Hvis du fx er ansat til at arbejde 25 timer i ugen, er der tale om ”merarbejde”, når du arbejder mere end de 25 timer.

For at have ret til overarbejdsbetaling, skal der være tale om ”beordret overarbejde”. Det vil sige, at din leder har bedt dig om at arbejde ud over normal arbejdstid. Skulle der senere opstå en tvist omkring betalingen for overarbejdet, er det ofte nødvendigt at have dokumentation. Det kan f.eks. være din leders underskrift på timesedlerne.

Hvis din arbejdsgiver beordrer dig til at deltage i overarbejde, er du som udgangspunkt forpligtet til at deltage i overarbejdet.

Betaling for overarbejde
Betaling for overarbejde skal være aftalt i din ansættelseskontrakt. Er du ansat under en overenskomst, kan du se i den, hvordan overarbejde betales. Som regel får du et tillæg pr. time, du overarbejder. Tillægget kan variere alt afhængig af, hvor mange timer, der er tale om.

Det kan dog også være aftalt, at betalingen for overarbejde er inkluderet i din månedsløn, og så får du ingen særskilt betaling for overarbejde. Du bør altid kontakte os for nærmere vejledning, hvis du overvejer at indgå sådan en aftale.

Afspadsering
I de fleste overenskomster står der, at din arbejdsgiver har ret til at kræve dit overarbejde afspadseret og ikke udbetalt. De fleste overenskomster indeholder også regler om, at overarbejdet skal udbetales, hvis det ikke er afspadseret inden for en nærmere angiven periode. Det kan fx være tre måneder.

Vi er her for at hjælpe dig

Som medlem af Kristelig Fagforening er du altid velkommen til at kontakte os, hvis du er tvivl om dine rettigheder i forbindelse med betaling for overarbejde.

Forskudttidstillæg

I de fleste overenskomster er der regler om tillæg til lønnen, hvis arbejdstiden placeres på særlige tidspunkter. Det kan fx være, hvis du arbejder om aftenen, natten, lørdag eller søndag/helligdage. Kontakt os, så vi kan vejlede dig i netop din situation.

Fritvalgskonto

I mange overenskomster er der regler om fritvalgskonto. En fritvalgskonto er som oftest en vis procentdel af lønnen, som indsættes på en særskilt konto. På kontoen kan du efter eget valg vælge at ”købe” ekstra feriefridage, indsætte beløbet på pensionsordningen eller få beløbet udbetalt.

Øvrige tillæg

På de overenskomstdækkede områder vil der som oftest også være ret til en række tillæg.Det kan for eksempel være:

 • Smudstillæg for arbejde under særlige snavsede forhold
 • Faretillæg, hvis du er udsat for farlige arbejdsopgaver osv. 

En del af din løn kan være frynsegoder. For eksempel:

 • Fri telefon, pc og internet
 • Fri bil
 • Hjemmearbejdsplads eller
 • Mulighed for at bruge virksomhedens ferieboliger.

Er dit arbejde ikke dækket af en overenskomst, skal du være opmærksom på, om du har ret til følgende løn-elementer:

 • Feriefridage
 • Fratrædelsesgodtgørelse (godtgørelse ved fratrædelse afhængig af anciennitet)
 • Løn under sygdom
 • Søgnehelligdagsbetaling
 • Løn under barsel
 • Løn under fædreorlov
 • Løn under barnets sygedag
 • Betalt efteruddannelse/kompetenceudviklingsfond

Du kan læse mere om lønforhandling her. Kontakt os, hvis du har brug for hjælp.

Personalegoder

Fri bil, fri telefon eller medielicens betalt. Har du personalegoder til rådighed, skal du ofte betale skat af dem. På SKAT’s hjemmeside kan du læse mere om beskatning af:


Hvis du ikke får din løn til tiden

Hvis din løn ikke kommer til tiden, er der ofte sket en fejl hos din arbejdsgiver. Det kan være, at udbetalingen er blevet forsinket, eller at der er sket en bogføringsfejl.
Vi anbefaler altid, at du straks kontakter din arbejdsgiver, hvis du ikke får løn til tiden. Spørg om, hvorfor lønnen ikke er kommet og bed din arbejdsgiver om at overføre lønnen til din konto senest næste dag.
Bliver din løn ikke udbetalt inden fristens udløb, skal du straks kontakte os, så vi kan hjælpe dig.
Hvis du ikke har fået din løn – og er der ikke tale om en fejl - kan det skyldes, at din arbejdsgiver enten ikke kan eller vil betale.

Arbejdsgiveren vil ikke betale

Hvis din arbejdsgiver ikke vil betale, kan det være fordi I er uenige om, at du har løn til gode. Spørg din arbejdsgiver, hvorfor din løn ikke er udbetalt. Kontakt os, så vi sammen kan finde ud af, om du har løn til gode. Det der hedder et lønkrav.

Viser det sig, at du har ret i dit lønkrav, aftaler vi med dig, at vi kontakter din arbejdsgiver for at nå frem til en fælles forståelse. Lykkes det ikke, tager vi i sidste ende dit lønkrav til retslig inkasso, uden det koster dig noget.

Arbejdsgiveren kan ikke betale

Det kan være, at din arbejdsgiver faktisk gerne vil betale din løn, men at han ikke har pengene. Du kan læse mere omkring hvordan du skal forholde dig her.


Fandt du det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej
Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.