Ret og pligt som lønmodtager

Læs om de rettigheder og pligter du har overfor din arbejdsgiver.

 

Hvilke rettigheder har du?

Rettigheder

 

Hvad betyder det?

 

Arbejdstid

Arbejdstid er et vigtigt ansættelsesvilkår, derfor har du ret til at kende dine arbejdstider. I din ansættelseskontrakt eller i gældende overenskomst skal der være aftalt, hvor mange timer du er ansat til.           

Ændring af

arbejdstid

Vil din arbejdsgiver ændre din arbejdstid, løn eller dit arbejdssted, skal det varsles med dit opsigelsesvarsel. Accepterer du ændringerne, kan de derfor tidligst træde i kraft, når varslingsperioden er overstået.*

Frihed

Du må ikke arbejde mere end 48 timer om ugen. Fra du har fri til du skal møde igen, skal du have en hvileperiode på 11 timer. Du skal have mindst ét ugentligt fridøgn.

Pauser

Du har ret til pause, hvis du arbejder over 6 timer. Arbejdsstedets regler for arbejdstid afgør, hvornår du skal holde pause. Hvornår og hvor lang tid pausen skal være, står i overenskomsten eller personalehåndbogen.

*Eksempel: Hvis du har krav på 3 mdrs. opsigelse, skal det altså varsles overfor for dig 3 mdr. før, hvis din arbejdsgiver fx vil ændre i dine arbejdstider, så du skal arbejde 1 time længere hver dag.

 

 

Hvilke pligter har du?

Pligter

Hvad betyder det?        

Arbejdsforpligtelse

Din vigtigste pligt er at udføre det job, som er aftalt i ansættelses-kontrakten. Du skal også sørge for at arbejde koncentreret, effektivt og ordentligt, i et fornuftigt tempo og fokusere på kvaliteten i arbejdet.

Overarbejde

Du forpligtet til at tage det overarbejde du bliver pålagt. Din chef kan kræve, at du afspadserer frem for at få overarbejdet udbetalt. Lav en klar aftale om afspadsering/udbetaling, inden overarbejdet begynder!

Lydighedspligt

Du skal overholde de regler, som arbejdsgiver fastsætter. Der må derfor gerne være en personalehåndbog med regler for påklædning, pauser og alkohol, brug af mail/ internet og meddelelse af sygdom.

Loyalitetspligt

Du har pligt til at være loyal overfor din arbejdsgiver. Fx må du ikke tage arbejde i en konkurrerende virksomhed. Loyalitetspligten gælder også, hvis du er opsagt - og også når du er fritstillet.

Produkter

Fremstiller du et produkt, mens du er ansat, skal du give arbejdsgiver retten til produktet. Det skyldes, at arbejdsgiveren stiller materialer til rådighed, og at fremstilling af produktet er en del af jobbet. 

Opfindelser og brugsmodeller

Laver du en opfindelse/brugsmodel, har du i udgangspunktet retten til denne, men også pligt til at overgive retten til din arbejdsgiver, hvis opfindelsen eller brugsmodellen er fremstillet som led i dit arbejde.           

Kontrol Vil din arbejdsgiver indføre kontrolforanstaltninger* (som du har pligt til at acceptere) skal det være driftsmæssigt begrundet. Desuden må foranstaltningen ikke:
  • have andre formål end at sikre arbejdets normale gang
  • krænke lønmodtageren
  • forvolde lønmodtageren tab eller nævneværdig ulempe
  • gå videre end nødvendigt

 

*Kontrolforanstaltninger kan fx være tv-overvågning, fysiske kontrol eller overvågning af brug af internet og e-mail.

Del siden

Fandt du det du søgte?