Den Sociale Brevkasse ved Arbejdsmedicinsk Klinik Herning

Personer med arbejdsrelaterede sygdomme og problemer kan nu søge gratis rådgivning hjemmefra ved at skrive til Den Sociale Brevkasse.

Brevkassen bestyres af Hugo Knudsen, der er socialrådgiver ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

Hugo Knudsen kan fx besvare spørgsmål om sygemelding, sygesamtale på arbejdspladsen, fastholdelsesplan, mulighedserklæring, § 56-aftale, virksomhedspraktik, fremtidige beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder, anmeldelse af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, betingelser for anerkendelse som arbejdsskade, erstatningsformer, muligheder for at anke en afgørelse, genoptagelse af en arbejdsskadesag eller forældelsesregler.

Alle henvendelser behandles naturligvis med fortrolighed.


Se brevkassen.
Fandt du det du søgte?