Forpligtelser under orlov

Du har pligt til at orientere din arbejdsgiver om, hvornår du vil være fraværende fra arbejdet pga. orlov

Du har pligt til at orientere din arbejdsgiver om, hvornår du vil være fraværende fra arbejdet pga. orlov. Det skal ske med følgende varsler:

Tre måneder før forventet fødsel

Moderen skal orientere om terminsdatoen, og om hun vil udnytte retten til fravær i 4 uger før fødslen.

Fire uger før forventet fødsel

Faderen skal orientere om hvorvidt han ønsker at holde fædreorlov, hvornår og længden af fraværet.

 

Otte uger efter fødslen - hvad skal arbejdsgiver orienteres om?

Moderen skal oplyse

  • hvornår vil hun genoptage arbejdet
  • om hun ønsker at udnytte retten til fravær ud over de første 14 uger
  • hvor mange uger ønsker hun at holde fri
Faderen skal oplyse
  • om han ønsker at udnytte sin ret til fravær ud over de første to uger?
Begge forældre skal oplyse
  • om de ønsker at forlænge retten til fravær, og hvornår de i så fald genoptager arbejdet.
  • om de ønsker at udskyde retten til fravær og i så fald med antal uger.
  • om de ønsker at genoptage arbejdet delvist

Fandt du det du søgte?