Løn under barsel

Ofte vil du som minimum have ret til barseldagpenge fra Udbetaling Danmark under din orlov. Hvorvidt du har ret til mere end det, afhænger af de aftaler, der er indgået i dit ansættelsesforhold.

Om du har ret til løn under barsel, afhænger af din overenskomst eller en individuel aftale. Har du ingen aftale eller overenskomst, har du alene ret til barselsdagpenge i orlovsperioden.

Funktionærer har ifølge funktionærloven som minimum ret til ½ løn fra 4 uger før fødslen til 14 uger efter fødslen.

 

Individuel aftale

Er du ikke omfattet af en overenskomst, og står der ikke noget om ret til løn under orlov i din ansættelseskontrakt, kan du indgå en aftale med din arbejdsgiver. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at arbejdsgiveren i dag skal indbetale til Barselfonden eller lign. Det betyder, at din arbejdsgiver i en periode kan få refunderet din lønudgift op til et fastsat beløb.

I visse tilfælde betyder det, at arbejdsgiveren kun har en meget lille lønudgift eller slet ingen afhængig af den ansattes løn. Den mulighed kan du gøre din arbejdsgiver opmærksom på i en forhandlingssituation.

 

Ledig og på barsel

Hvis du er ledig og skal på barselsorlov, kan du gå fra fire uger før din termin. Husk at afmelde dig på Jobcentret. For at få penge under din barselsorlov, skal du kontakte Udbetaling Danmark, som så udbetaler barseldagpenge til dig.

Vær opmærksom på, at du som ledig ikke har ret til at udskyde noget af din orlov til senere


Omfattet af overenskomst

Hvis du er omfattet af en overenskomst, har du oftest ret til fuld løn under en del af din orlov. Det fremgår af din ansættelseskontrakt, hvilken overenskomst, du er omfattet af. Er du i tvivl om reglerne i din overenskomst , så kontakt os

 

Fandt du det du søgte?