Ledighed/dagpenge

Her kan du se hvilke blanketter, der kan udfyldes online, og hvilke du skal printe, udfylde og sende til os

Beskrivelse

 

AK118 Lønseddel for private dagplejere

Print            

AK140 Forhåndsgodkendelse af speciale/hovedopgave

Print         

AK141 Jobsøgningsskema

Print        

AK166 Erklæring om omfang af arbejde i den selvstændige virksomhed

Print        

AK169 Erklæring til brug ved kursusdeltagelse

Print         

AK210 Jobsøgende - vi hjælper dig videre

Print        

AK321 Tillæg til ledighedserklæring

Print     

AK337 Beregning af indtægt for musikere

Print     

AK423 Pasningsmulighed til barn

Print     

AR232 Skema til opgørelse af overskydende timer

Print   Online

AR251 Ledighedserklæring - lønmodtagere

Print   Online

AR256 Erklæring til: ledighed, selvst., efterløn

Print   Online 

AR259 Supplerende oplysninger

Print   Online

AR261 Arbejdserklæring

Print 

AR265 Ledighedserklæring, nyuddannede/værnepligtige

Print   Online

AR272 Dagpengekort - månedskort

Print   Online

AR274 Arbejdsgivererklæring dagpenge og efterløn

Print  

AR290 Overdragelseserklæring

Print  

AR291 Kvittering for lån

Print   

AR292 Meddelelse om arbejdsfordeling

Print   

AR293 Bilag til meddelelse om arbejdsfordeling

Print    

AR296 Erklæring om fravær

Print   Online

AR301 Ansøgning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Print
AR302 Arbejdsmarkeds ydelseskort Print

EØS1 Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land(dokument PD U2)

Print     

EØS8 EØS-dagpengekort, månedskort

Print       

DKF528 Ansøgning om strejkegodtgørelse

Print        

P612Hold da helt ferie - fakta om feriedagpenge Print