Få dagpenge som nyuddannet

Normalt skal du have været med i en a-kasse i 1 år og arbejdet fuld tid, før du kan få dagpenge. Men som nyuddannet kan du få dagpenge 1 måned efter, du har afsluttet din uddannelse - eller med det samme!

For at få ret til dagpenge som nyuddannet skal du:

 

  • Være kunde i a-kassen       
  • Have afsluttet en erhvervsmæssig og offentlig anerkendt uddannelse på mindst 18 mdr.(3 semestre), der ikke er en gymnasial uddannelse       
  • Have bopæl og opholde dig i Danmark      

Hvornår kan du få dagpenge?

Blevet kunde i a-kassen Hvornår kan du få dagpenge?
Et år før afsluttet uddannelse Med det samme
Senest 14 dage efter afsluttet uddannelse Efter 1 måned
Mere end 14 dage efter afsluttet uddannelse Tidligst efter 1 år med fuldtidsarbejde

 

Hvor meget kan du få som nyuddannet?

Du får 14.473 kr./md., som svarer til 82% af den højeste dagpengesats. Får du min. 3 måneders sammenhængende arbejde, kan du efter 6 måneder få beregnet en ny dagpengesats på baggrund af din lønindtægt. Du behøver ikke arbejde samme sted i de 3 måneder. Dagpengene udbetales en gang om måneden for enten fire eller fem uger. Hvis du er blevet ledig midt i perioden, får du for den tid, du har været ledig.

 

Sådan gør du

Nyuddannet og ledig?

Er du nyuddannet, men uden job, skal du senest 14 dage efter du har afsluttet din uddannelse, skriftligt anmode a-kassen om rettigheder som nyuddannet. Så er du sikret dagpenge som nyuddannet, hvis du på et senere tidspunkt bliver ledig. Kontakt os.

Nyuddannet, men ikke ledig?

Har du et job på hånden? Eller skal du på barsel, ud at rejse eller noget helt andet? Så er det vigtigt, at du senest 14 dage efter du har afsluttet din uddannelse, skriftligt anmoder a-kassen om rettigheder som nyuddannet. Så er du sikret dagpenge som nyuddannet, hvis du bliver ledig på et senere tidspunkt. Kontakt os.

Ikke kunde i a-kassen?

Husk at melde dig ind senest 14 dage efter du har afsluttet din uddannelse. Husk også at melde dig ledig for at få dagpenge. Overskrider du fristen, mister du retten til dagpenge som nyuddannet. For at få ret til dagpenge, skal du arbejde 1924 timer og være kunde i a-kassen 1 år. Bliv kunde

Har du afbrudt uddannelsen før tid?

Hvis du overvejer at stoppe dit studie før tid (eller er stoppet på dit studie), skal du kontakte os, da det kan få betydning både for din kontingentbetaling og ret til dagpenge. Kontakt os

Hvornår er uddannelsen afsluttet?

Datoen på uddannelsesbeviset er som hovedregel den dato, hvor uddannelsen betragtes som afsluttet. Uddannelsens afslutning kan også være det tidspunkt, hvor alle karakterer er givet, og al studieaktivitet på den pågældende uddannelse er ophørt. Med studieaktivitet forstås deltagelse i undervisning, eksamen, forsvar af opgaver mv.

Hvis du afslutter med at aflevere speciale uden at skulle forsvare det mundtligt, så kan du optages dagen efter, vejleder og censor har skrevet under på en forhåndsgodkendelse. Hvis du mundtligt skal forsvare dit speciale, så kan du ikke bruge en forhåndsgodkendelse. I stedet kan du optages dagen efter, du har forsvaret specialet.

Du finder de blanketter, du har brug for under Mit Krifa

Fandt du det du søgte?