Seniorjob

Du har ret til et seniorjob, hvis din dagpengeret udløber inden for de sidste 5 år før din efterlønsalder. Her kan du læse mere om seniorjob, og hvad det betyder for dig.

Er du født i 1953 eller senere, har du mulighed for at søge om seniorjob gennem kommunen.

 

Ret til seniorjob

Udløber din ret til dagpenge indenfor 5 år før du når efterlønsalderen, har du ret til et seniorjob. Du skal desuden opfylde betingelserne for at kunne gå på efterløn, den dag du når efterlønsalderen. Du kan tidligst begynde i seniorjob den dag din ret til dagpenge udløber.

Ansat i seniorjob

I et seniorjob bliver du ansat i din kommune til overenskomstmæssig løn. Du kan kun siges op, hvis du ikke overholder aftaler, som er indgået med arbejdsgiveren. Du kan blive i dit seniorjob, indtil du går på efterløn. Hvis stillingen bliver nedlagt, skal kommunen tilbyde dig et nyt seniorjob.

Skal jeg fortsat stå til rådighed?

Mens du arbejder i seniorjobbet, skal du være til rådighed for formidlet arbejde. Får du et ordinært arbejde, mens du er ansat i dit seniorjob, bevarer du ved ledighed retten til et nyt seniorjob.
Du skal fortsætte med at betale a-kasse-kontingent og efterlønsbidrag. Du optjener ikke ny ret til dagpenge i seniorjobbet.

Du skal selv søge

Du skal selv søge om seniorjobbet i din kommune. Det kan du gøre 3 måneder inden din ret til dagpenge ophører og senest 2 måneder efter.

Kommunen har pligt til at ansætte dig i et seniorjob senest 2 måneder efter din ansøgning, dog tidligst fra den dag din ret til dagpenge udløber. Ansættelsen skal så vidt muligt tage hensyn til dine forudsætninger.

Udvidet ret til seniorjob

Folketinget har i december 2012 vedtaget en udvidet ret til seniorjob til personer der er født i perioden 01-07-1955 til 31-12-1957 og som har opbrugt retten til dagpenge i perioden 01-01-2012 til og med 30-06-2013.

Seniorjob og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Du skal være opmærksom på, at hvis din dagpengeperiode udløber i perioden fra den 6. januar 2014 til og med den 3. juli 2016, så kan du tidligst ansættes i seniorjob efter udløbet af den periode, hvor du har ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Fandt du det du søgte?