Supplerende dagpenge

Du kan søge om supplerende dagpenge, hvis du får arbejde på mindre end fuld tid.

Supplerende dagpenge dækker forskellen mellem fuld tid og det antal timer, du arbejder. Hvis du f.eks. arbejder 20 timer, kan du få supplerende dagpenge for 17 timer. Der er ikke noget minimumskrav til antal arbejdstimer. Du skal være opmærksom på, at supplerende dagpenge opgøres pr. uge, og at du som fuldtidsforsikret ikke kan modtage supplerende dagpenge i uger, hvor du har mere end 29,6 arbejdstimer.


Når du modtager dagpenge og får et deltidsjob og er:

Fuldtidsforsikret, skal du

 • være tilmeldt Jobcenteret
 • have ret til dagpenge
 • have højest 29,6 timers arbejde om ugen
 • aktivt søge arbejde på 37 timer om ugen
 • kunne få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger
 • få din arbejdsgiver til at udfylde en frigørelsesattest og aflevere den til din a-kasse senest 5 uger efter den første dag, du er ansat

Deltidsforsikret, skal du

 • være tilmeldt Jobcenteret
 • have ret til dagpenge
 • have et job med et timetal, som højest udgør 4/5 af dit sædvanlige timetal
 • aktivt søge arbejde på op til 30 timer om ugen
 • kunne få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger
 • få din arbejdsgiver til at udfylde en frigørelsesattest og aflevere den til os senest 5 uger efter den første dag, du er ansat.

 

Frigørelsesattesten - dit ansvar

Hvis du er omfattet af et opsigelsesvarsel, skal du få din arbejdsgiver til at udfylde en frigørelsesattest for at få supplerende dagpenge. Det er vigtigt, at du er opmærksom på tidsfristen. Din arbejdsgiver skal udfylde frigørelsesattesten inden 5 uger efter den første dag, du er ansat. Attesten skal være a-kassen i hænde senest 5 uger efter første arbejdsdag. Modtager vi blanketten for sent, kan du først få dagpenge fra den dag, hvor vi modtager den.

Intet opsigelsesvarsel?

Hvis du ikke har et opsigelsesvarsel, kan du modtage supplerende dagpenge, selv om din arbejdsgiver ikke har udfyldt frigørelsesattesten. Arbejdsgiveren skal i stedet udfylde en arbejdsgivererklæring.

 • Print arbejdsgivererklæring (AK 142)

 

Supplerende dagpenge, når du er i deltidsjob med løntilskud

Hvis du arbejder for en privat arbejdsgiver kan du få supplerende dagpenge, men ikke hvis du arbejder inden for det offentlige. Du skal dog være opmærksom på tidsbegrænsningen på 30 uger inden for 104 uger

 

Når din ret til supplerende dagpenge er opbrugt

Læs mere om hvordan du kan genoptjene retten til supplerende dagpenge.

 

Supplerende arbejdsmarkedsydelse og deltidsarbejde

Hvis du modtager arbejdsmarkedsydelse, har du mulighed for at modtage supplerende arbejdsmarkedsydelse. Reglerne for supplerende arbejdsmarkedsydelse er de samme som for supplerende dagpenge. Eneste undtagelse er, at tidsbegrænsningen på 30 uger "nulstilles" ved overgangen til arbejdsmarkedsydelsen. Du får således ret til 30 uger med supplerende arbejdsmarkedsydelse, uanset om du tidligere har modtaget supplerende dagpenge. Det er et krav, at du i øvrigt opfylder betingelserne herfor, som beskrevet ovenfor.

Del siden

Fandt du det du søgte?