Kurven er tom
Du har valgt:
Ønsker du at købe a-kasse og fagforening?
Er du også interesseret i fagforening? Vælg fagforening
Er du også interesseret i a-kasse? Vælg a-kasse

Fleksjob

Du er berettiget til fleksjob, hvis du har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne og ikke kan påtage dig et arbejde på almindelige vilkår.

Hvordan fastsættes løn og ansættelsesvilkår i fleksjob. Hvor meget kan jeg få i fleksløntilskud? Hvad er mine ferierettigheder?

Fleksjob

Fleksjob bevilges gennem Jobcentret. Læs mere om bevilling af fleksjob.

Reglerne om fleksjob blev ændret med en større reform den 1. januar 2013. Er du ansat i et fleksjob før reformen trådte i kraft, er du omfattet af de gamle regler. Kontakt os for nærmere vejledning omkring de gamle regler.

Er du bevilget fleksjob, vil du modtage ledighedsydelse, indtil du finder et fleksjob. Du kan selv finde et fleksjob, og ellers vil Jobcentret i samarbejde med dig finde et relevant fleksjob.

Arbejdstid og skånehensyn

Før du underskriver en ansættelseskontrakten hos din nye arbejdsgiver, vurderer Jobcentret din arbejdsevne i fleksjobbet, dvs. hvor mange timer du kan arbejde og med hvilken arbejdsintensitet (i procent). Din løn fra arbejdsgiveren fastsættes ud fra den vurdering, Jobcenteret vedtager. Jobcentret skal sikre sig, at der bliver taget hensyn til dine skånebehov i fleksjobbet.

Løn og tilskud

Din arbejdsgiver i fleksjobbet betaler løn i forhold til den effektive arbejdstid. Den effektive arbejdstid i dit fleksjob vil være = arbejdstimer x arbejdsintensitet (i procent). Kommunen supplerer din løn med et flekslønstilskud. Herunder finder du et værktøj, du kan bruge som beregner for, hvor meget du får i løn i dit fleksjob.

Flekslønstilskud

Flekslønstilskuddet kan højst udgøre 98 % af højeste dagpengesats. Jo flere arbejdstimer, du udfører, jo højere indtægt vil du have.

Når dit fleksløntilskud og din løn fra arbejdsgiver bliver lagt sammen, må beløbet ikke overstige det, du normalt ville have fået i løn i stillingen, hvis du var ansat på fuld tid.

Beregn dit fleksløntilskud

*Beregneren åbner i en nye fane i din browser og er stillet til rådighed af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Dine ansættelsesvilkår

På overenskomstdækkede områder fastsættes din løn og øvrige arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster, herunder de sociale kapitler. Sociale kapitler er regler i overenskomsten, som gør, at man kan give andre arbejdsvilkår end de sædvanlige til medarbejdere med nedsat arbejdsevne, som man enten ønsker at fastholde eller ansætte.

På områder, der ikke er dækket af en overenskomst, aftaler du og din arbejdsgiver selv din løn og øvrige arbejdsvilkår. Hvis der er en relevant sammenlignelig overenskomst, skal I tage udgangspunkt i den.

Bliver du ansat i en stilling, hvor du skal udføre funktionærarbejde, har din arbejdsgiver pligt til at lade dig være omfattet af funktionærloven. Normalvis skal du gennemsnitligt arbejde mere end otte timer om ugen for at være omfattet af Funktionærloven. Men er du i fleksjob, er du omfattet af Funktionærloven, selvom du arbejder mindre end otte timer i ugen.

Du har mulighed for at få gennemgået din ansættelseskontrakt, før du skriver den under, hvis du er Krifa Basis eller Krifa Plus kunde.

Hvis dine ansættelsesvilkår ændres
Er du ansat i fleksjob før 1. januar 2013, fortsætter du på samme ansættelsesvilkår og med samme tilskud til din arbejdsgiver som hidtil.

Ny ordning:
Er du ansat i et fleksjob efter de gamle regler, vil du blive omfattet af de nye regler, hvis:

  • din kontrakt udløber
  • du bliver opsagt
  • du opsiger din stilling
  • du skifter til et nyt ansættelsesområde med nye løn- og ansættelsesvilkår inden for samme virksomhed

Gammel ordning:
Er du ansat i fleksjob efter de gamle regler, vil du fortsat være omfattet af de gamle regler, hvis:

  • det alene er dine skånebehov eller timetal, der ændres
  • din jobbeskrivelse ændres f.eks. ved en forfremmelse og hvor dit ansættelsesområde og opgaver er sammenfaldende med de hidtidige opgaver
  • din arbejdsgiver fusionerer eller overdrages til en anden virksomhed og dine arbejdsopgaver og ansættelsesvilkår fortsættes i uændret form

Kontakt os for nærmere vejledning om konsekvenserne ved ændring af din stilling i netop din situation.

Ferie                                    

Optjening af ferie

Du har ret til ledighedsydelse under ferie i det første år, du enten er ansat i fleksjob eller har opnået ret til ledighedsydelse.

Ansat i fleksjob eller opnået ret til ledighedsydelse

Ret til ferie med ledighedsydelse i indeværende ferieår*

Ret til ferie med ledighedsydelse i efterfølgende ferieår*

Ansat 1/5 til 31/7

15 dage (3 uger)

25 dage (5 uger)

Ansat 1/8 til 31/12

10 dage (2 uger)

25 dage (5 uger)

Ansat 1/1 til 30/4

5 dage (1 uge)

25 dage (5 uger)

*Antallet af egne optjente feriedage + feriedage med ledighedsydelse kan ikke overstige 25 dage pr. ferieår.

Hvis du selv har optjent feriepenge eller løn fra en arbejdsgiver, nedsættes antallet af feriedage med ledighedsydelse med det antal dage, du selv har optjent.

Feriedage med dine egne optjente feriepenge/løn afholdes altid først.

Afholdelse af ferie

Hvis du er ledig og skal modtage ledighedsydelse under din ferie, skal du lave en aftale med Jobcentret senest 14 dage før, du ønsker at holde ferie. Du kan holde din ferie i Danmark og i udlandet. Du kan ikke holde ferie i perioder, hvor der er fastsat møder med Jobcentret, afgivet beskæftigelsesfremmende tilbud eller tilbud om fleksjob.

Hvis du er i fleksjob og skal modtage ledighedsydelse under din ferie, skal du give Jobcentret besked inden feriens begyndelse. Ellers kan du miste ret til ledighedsydelse under hele ferien.

Feriehindring

Hvis du får udbetalt feriepenge uden at holde ferie, fx på grund af sygdom, barsel mv., bliver feriepengene ikke modregnet i din ledighedsydelse.

Sygdom

Bliver du syg som ansat i et fleksjob, skal du melde dig syg til din arbejdsgiver efter de samme regler som gælder for andre lønmodtagere.

Får du løn under sygdom, supplerer kommunen med fleksløntilskuddet.

Får du ikke løn under sygdom, vil du få sygedagpenge fra kommunen for de timer, du skulle have været på arbejdspladsen.

Sygedagpengene vil blive modregnet dit fleksløntilskud. Det betyder, at du samlet vil få udbetalt et beløb svarende til 98 procent af højeste dagpengesats.

Ophører din ansættelse i fleksjobbet under din sygdom, vil dine sygedagpenge ligeledes ophøre, og du vil i stedet overgå til ledighedsydelse.Ledighedsydelsen svarer til 89 % af højeste dagpengesats.

Hvis du bliver ledig som fleksjobber

Hvis du er bevilget fleksjob og er ledig, har du ret til ledighedsydelse. Ledighedsydelsen vil som udgangspunkt være  89 % af dagpengesatsen. Det samme gælder hvis du modtog sygedagpenge eller revalideringsydelse før du blev bevilget fleksjob.

Hvis du modtog ressourceforløbsydelse eller kontanthjælp, vil du få ledighedsydelse svarende til kontanthjælpssatsen for henholdsvis forsørgere eller ikke-forsørgere. Ledighedsydelsen er uafhængig af din formue og din eventuelle ægtefælles indkomst.

Når du står til rådighed for et fleksjob og opfylder de øvrige betingelser, bliver din ledighedsydelse udbetalt  uden tidsbegrænsning. Du har ret til ledighedsydelse under sygdom og barsel.

Hvis du tidligere har været udsat for en arbejdsskade og har fået en erstatning, kan det få indflydelse på din erstatning, hvis du fratræder dit fleksjob.

Fandt du det du søgte?


Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?

Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os på krifa.dk/kontakt