Kurven er tom
Du har valgt:
Ønsker du at købe a-kasse og fagforening?
Er du også interesseret i fagforening? Vælg fagforening
Er du også interesseret i a-kasse? Vælg a-kasse

Feriefridage

Mange har ret til en sjette ferieuge. Læs her om reglerne for optjening, afholdelse og udbetaling.

Feriefridage – sådan optjener du den sjette ferieuge – sådan er reglerne for, hvordan du holder den – sådan er reglerne for at få den udbetalt.

Feriefridage og 6. ferieuge

Feriefridage blev indført ved overenskomstforhandlingerne i marts 2000. Feriefridagene kaldes ”fridage” og må ikke forveksles med ferielovens ”feriedage”.

Retten til feriefridage er ikke fastsat ved lov, og du har derfor ikke automatisk ret til feriefridage. Du har kun ret til feriefridage, hvis det står i din ansættelseskontrakt eller den overenskomst, du er omfattet af.

Sådan holder eller får du feriefridagene udbetalt

Der findes ingen generelle regler om, hvordan du skal holde dine feriefridage. Ofte er der i aftalerne henvist til reglerne for placering af restferie efter ferieloven. Det betyder, at feriefridagene, medmindre du har aftalt andet, kan varsles til at blive holdt med en måneds varsel.

Der findes heller ingen generelle regler om udbetaling af feriefridage. I nogle tilfælde har du ret til din sædvanlige løn, og i andre tilfælde kommer pengene fra en konto, som din arbejdsgiver har sat penge ind på.

Hvis du er forhindret i at holde feriefridage

Det afhænger af en konkret fortolkning af den aftale, du er omfattet af, om du har ret til erstatningsferiefridage, hvis du bliver syg eller på anden måde bliver forhindret i at holde en aftalt periode med feriefridage. Der foretages også en konkret vurdering, hvis du ikke får holdt dine feriefridage.

Kontakt os for mere konkret vejledning i din situation.

Læs mere om ferie og feriefridage, hvis du bliver opsagt, her.

6. Ferieuge - for ansatte i kommuner og regionen

Som ansat i en kommune eller en region råder du selv over den 6. ferieuge. Du vælger selv, om du vil holde ferieugen eller have den udbetalt. Din arbejdsgiver må ikke varsle, hvornår du skal holde den 6. ferieuge, men du skal så tidligt som muligt give din arbejdsgiver besked om, hvornår du ønsker at holde den 6. ferieuge. Din arbejdsgiver kan kun nægte dig ferien, hvis der er noget driftsmæssigt, der forhindrer dig i, at du holder din 6. ferieuge.

For ansatte i kommuner og regioner holdes feriefridagene som timer.

Sådan optjener du 6. ferieuge

Du optjener som fuldtidsansat 3,08 feriefridagstimer pr. måneds ansættelse til brug for din 6. ferieuge. Dine feriefridage optjenes i kalenderåret fra den 1. januar til den 31. december og skal holdes i det efterfølgende ferieår, som er fra den 1. maj til den 30. april.

Eksempel: Har du været fuldtidsansat 12 måneder i kalenderåret 2014 har du ret til (12 x 3,08) = 37 feriefridagstimer i ferieåret fra 1. maj 2015 til 30. april 2016

Hvis du vil have 6. ferieuge udbetalt

Hvis du ikke ønsker at holde din 6. ferieuge, har du ret til at få timerne udbetalt i forbindelse med ferieårets udløb. Det vil sige på maj måneds lønseddel.

Din arbejdsgiver kan lave en regel om, at du skal give besked inden en bestemt dato, hvis du ønsker ferien udbetalt.

Hvis du ikke får holdt 6. ferieuge

Hvis du ikke holder din 6. ferieuge, overføres den til dit næste ferieår. I forbindelse med overførslen skal du oplyse, hvornår du ønsker at holde din 6. ferieuge. Ellers får din arbejdsgiver ret til at bestemme, hvornår du kan holde den 6. ferieuge.

Hvis du fratræder

De feriefridagstimer, du ikke har holdt, hvis du fratræder, får du udbetalt kontant sammen med din sidste lønudbetaling.

6. ferieuge – for ansatte i staten

Som ansat i staten råder du selv over den 6. ferieuge. Du skal så tidligt som muligt give besked om, hvornår du ønsker at holde din 6. ferieuge.

Du vælger selv, om du vil holde ferieugen eller have den udbetalt. Har I ikke aftalt tidspunkt for, hvornår du holder din 6. ferieuge senest den 1. januar i ferieåret, kan din arbejdsgiver dog varsle 6. ferieuge til at blive holdt med 1 måneds varsel.

Feriefridagene afvikles enten som hele dage eller som delvise dage.

Sådan optjener du 6. ferieuge

Du optjener som fuldtidsansat 0,42 feriefridag pr. måneds ansættelse. Dine feriefridage optjenes i kalenderåret fra den 1. januar til den 31. december og skal holdes i det efterfølgende ferieår, som er fra den 1. maj til den 30. april.

Eksempel: Har du været fuldtidsansat i 12 måneder i kalenderåret 2014 har du ret til (12 x 0,42) = 5 feriefridage i ferieåret fra den 1. maj 2015 til den 30. april 2016.

Hvis du ikke får holdt 6. ferieuge

Hvis du ikke får holdt 6. ferieuge, udbetales feriedagene kontant ved ferieårets udløb. Du kan dog aftale med din arbejdsgiver, at 6. ferieuge overføres til næste ferieår.

Hvis du fratræder

Ved fratræden udbetales ikke-afholdte feriefridage sammen med din sidste lønudbetaling.

Fandt du det du søgte?


Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?

Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os på krifa.dk/kontakt