Kurven er tom
Du har valgt:
Ønsker du at købe a-kasse og fagforening?
Er du også interesseret i fagforening? Vælg fagforening
Er du også interesseret i a-kasse? Vælg a-kasse

Varsling og afholdelse af ferie

Når du skal holde ferie, skal din arbejdsgiver varsle den efter gældende regler. Hoved- og restferie skal varsles forskelligt. Særlige regler ved kollektiv ferielukning.

Fastlæggelse og varsling af ferie

Fastlæggelse af ferie sker efter forhandling mellem dig og din arbejdsgiver. Det er i sidste ende din arbejdsgiver, der bestemmer. Er der ikke enighed om feriens placering, skal din arbejdsgiver varsle din ferie.

 

Hovedferien skal varsles med 3 måneder og restferien skal varsles med 1 måned. Ovenstående varsler kan ændres ved aftale.

 

Flytning af ferie

Udgangspunktet er, at når ferien først er aftalt, kan den ikke ændres, hverken af dig eller din arbejdsgiver.


Din arbejdsgiver kan i ganske særlige tilfælde ændre en tidligere fastsat ferie. Det kan ske, hvis væsentlige, upåregnelige, driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt.

Såfremt du lider et økonomisk tab som følge af ændringen, eksempelvis hvis der er bestilt ferie, skal dette tab erstattes. Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes.

 

Kollektiv ferielukning

En arbejdsgiver har ret til at foretage kollektiv ferielukning af hele arbejdspladsen. I den situation er der særlige regler. Din arbejdsgiver skal fortsat overholde de varsler, der er nævnt oven for.

Overholder din arbejdsgiver ikke varslerne og protesterer du over dette med kort varsel, vil du have krav på løn under ferielukningen. Det betyder, at du ikke skal bruge optjente feriedage på lukningen.

Har du ikke optjent ret til løn under ferie/feriepenge, vil du i visse tilfælde være berettiget til feriedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge. Kontakt a-kassen og hør om du har optjent feriedagpenge. Har du ikke ret til nogen af delene, må du holde fri for egen regning.

Holder din arbejdsgiver ferielukket mellem jul og nytår og har du optjent mere end 15 feriedage, er det din arbejdsgivers ansvar at ”reservere” antallet af feriedage, der svarer til antallet af feriedage under julelukningen.

 

Afholdelse af ferie

Ferieåret går fra den 1. maj til 30. april. Det er i denne periode, at du skal afholde ferie.

Hovedferie

Af den optjente ferie har du ret til at holde mindst 15 dage i sammenhæng. Det kaldes hovedferien. Hovedferien skal holdes i perioden 1. maj-30. september (ferieperioden).

Restferie

De øvrige feriedage kaldes restferie og kan placeres i hele ferieåret. Udgangspunktet er, at disse feriedage gives i sammenhæng af mindst 5 dages varighed.

Reglerne om placeringen af ferie og dennes varighed kan fraviges ved aftale med arbejdsgiver, men det kræver dit samtykke.

 

Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag.

Fandt du det du søgte?


Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?

Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os på krifa.dk/kontakt