Konkurs og rekonstruktion

Kan din arbejdsgiver ikke betale sine regninger eller din løn, kan det være, at han overgår til rekonstruktionsbehandling eller bliver erklæret konkurs. Som ansat er du i tilfælde af konkurs sikret af Lønmodtagernes Garantifond, og din fagforening kan hjælpe dig.

 

Rekonstruktion

Hvis din arbejdsgiver ikke kan betale din løn eller sine regninger, kan han bede skifteretten om at komme under rekonstruktion. På den måde får din arbejdsgiver mindst 3 måneder til at finde en løsning på den økonomiske situation. Skifteretten udpeger en advokat, der skal godkende alle større beslutninger truffet af din arbejdsgiver. Formålet med rekonstruktion er at undersøge, om virksomheden kan reddes, så en konkurs undgås.

 

Hvad betyder rekonstruktionen for dig?

I forbindelse med en rekonstruktion, skal advokaten indenfor 14 dage erklære, om han vil forsætte ansættelsesforholdet eller ej.

Under rekonstruktionen skal du stadig have din løn udbetalt, som du plejer. Din arbejdsgiver kan låne penge til din løn hos Lønmodtagernes Garantifond.

Du kan forlange, at din arbejdsgiver stiller garanti for din løn, hvis du skal arbejde under rekonstruktionen. Det er dog ikke en absolut nødvendighed, da din løn under rekonstruktion i de fleste tilfælde vil være sikret af Lønmodtagernes Garantifond, hvis virksomheden senere går konkurs. Lønmodtagernes Garantifond dækker ikke din løn, hvis den er ældre end 6 måneder før din arbejdsplads enten går i rekonstruktion eller går konkurs. Derfor er det aldrig en god ide at vente med at stille krav om betaling af forfalden løn. Kontakt derfor Kristelig Fagforening så snart den løn udebliver.

Hvis du er i familie eller er samlever med din arbejdsgiver, eller du er direktør i virksomheden, er der særregler for dig. Du skal være klar over, at din løn så ikke som udgangspunkt er omfattet af Lønmodtagernes Garantifonds dækning.

 

Konkurs

Er det umuligt for din arbejdsgiver at betale det, han skylder, ender det sikkert med en konkurs. Det er din arbejdsgiver, eller dem han skylder penge, der kan begære din arbejdsgiver konkurs. Dette foregår ved skifteretten. Erklæres din arbejdsgiver konkurs, vælges der en advokat – kurator. Det er kuratoren, der nu bestemmer på din arbejdsplads. Kurators opgave er bl.a. at sikre pengene i den konkursramte arbejdsplads og til sidst fordele pengene ligeligt mellem dem, der har penge til gode.

 

Løn ved konkurs

Går din arbejdsplads konkurs, vil din løn, pension m.m. være dækket af Lønmodtagernes Garantifond, hvis dit tilgodehavende ikke er ældre end 6 måneder regnet fra den dag, konkursen blev indgivet til skifteretten. Dit tilgodehavende skal anmeldes til Lønmodtagernes Garantifond.

Hvis det viser sig, at din arbejdsgiver har trukket pension på dine lønsedler uden at indbetale beløbet til din pensionsordning, risikerer du, at dine pensionspenge er tabt. Med mindre du kan dokumentere, at du har forsøgt at kræve din pension. Det vil sige, at du skriftligt har rykket din arbejdsgiver for manglende pensionsindbetaling straks efter, at pensionen burde være afregnet til pensionsselskabet. Derfor skal du med jævne mellemrum tjekke dine pensionsindbetalinger.

 

Arbejde for konkursboet

Hvis ikke du er opsagt og fritstillet inden konkursen, skal kurator inden 14 dage efter konkursdekretets afsigelse meddele dig, om han ønsker at have dig som ansat. Hører du ikke noget fra kurator, har du ret til at ophæve ansættelsesforholdet. Det er derfor en god ide at gøre opmærksom på, at du evt. vil benytte dig af denne mulighed allerede ved konkursens start. Når de 2 uger er gået, skal du meddele kurator, at du ophæver ansættelsesforholdet. Er du kunde i Kristelig Fagforening, sørger vi for dette.

Kurator kan bede dig om at arbejde for konkursboet i en kortere eller længere periode. Den løn, konkursboet derved skylder dig, er ikke dækket af Lønmodtagernes Garantifond. Derfor råder vi dig til, at du ikke arbejder for konkursboet, med mindre der er stillet sikkerhed for din fremtidige løn. Sikkerheden bør være en bankgaranti. Men det kan også klares ved, at du får din løn betalt forud.

Hvis kurator meddeler, at man gerne vil have dig som ansat, skal konkursboet betale den løn m.m. du evt. har til gode. Hvis konkursboet ikke betaler det du har til gode, eller stiller den fornødne sikkerhed, har du ret til at ophæve dit ansættelsesforhold.

Hvis kurator fortsat ønsker dig ansat, og din arbejdsplads helt eller delvist sælges, kan du være omfattet af loven om overdragelse af virksomhed. Det medfører, at køberen af din arbejdsplads også overtager noget af det, du har til gode.

 

Lønmodtagernes Garantifond

Lønmodtagernes Garantifond dækker ansatte på en konkursramt arbejdsplads. Lukker din arbejdsplads ved konkurs, skal du anmelde det til Garantifonden for at få dækket det, du har til gode hos din arbejdsgiver. Det gælder bl.a. pension, provision, feriegodtgørelse, bonusordninger, fri bil og telefon og diverse former for erstatning for opsigelsesvarsler og fratrædelsesordninger. Garantifonden dækker ikke løn, der er ældre end 6 måneder.

Vær opmærksom på, at Lønmodtagernes Garantifond maksimalt dækker 160.000 kr. (netto) udbetalt. Herudover kommer evt. feriegodtgørelse, du har til gode.

Du skal anmelde dit krav til Lønmodtagernes Garantifond senest 4 måneder efter, at din arbejdsplads er erklæret konkurs.

 

Konkurs og ansættelse hos nærtstående familie

Er du ansat i en virksomhed, som ejes af din mand, søn eller en anden person, som du har særligt nær, kan det få konsekvenser for dig, hvis virksomheden går konkurs.

Du har normalvis som lønmodtager fortrinsret, hvis din arbejdsgiver bliver erklæret konkurs. Du vil derfor som lønmodtager få dækket dit tilgodehavende som for eksempel manglede løn, feriepenge med videre hos Lønmodtagernes Garantifond.

Men hvis du er ansat hos nærtstående familie, kan Lønmodtagernes Garantifond nægte at udbetale manglende tilgodehavende.

Nærtstående familie er ægtefælle, samlever, forældre, børn, svigerbørn, børnebørn osv.

Konsekvensen for dig som lønmodtager er, at Lønmodtagerne Garantifond som oftest ikke vil dække dit tilgodehavende og derved risikerer du, at have arbejdet gratis for din arbejdsgiver.

Som kunde i Krifa, kan du få hjælp til at anmelde dit erstatningskrav til Lønmodtagernes Garantifond, men fordi du er ansat hos nærtstående familie, er muligheden for erstatning gennem Lønmodtagernes Garantifond ikke særlig store. 

 

Elevforhold

Hvis du er under uddannelse efter loven om erhvervsuddannelse, fx som lærling eller elev, er der specielle regler for dig. Hvis din prøvetid er overstået, kan din uddannelsesaftale ikke opsiges. Heller ikke selv om din virksomhed går konkurs. Du vil derfor have ret til en godtgørelse.

Læs evt. mere på Lønmodtagernes Garantifonds hjemmeside.

Fandt du det du søgte?