Efterlønsbidrag

Få mere at vide om efterlønsbidrag. Hvad er det? Hvornår skal jeg begynde at betale? Hvad gør jeg, hvis jeg ikke vil betale?

Hvad er efterlønsbidrag?

Efterlønsbidrag er et beløb, som du skal betale hver måned (eller kvartal), for at være med i efterlønsordningen.

Du skal betale efterlønsbidrag i op til 30 år for at få ret til efterløn. Du kan læse mere om betingelserne her.

Ca. to måneder før du fylder 30 år, sender vi brev til dig om efterlønsordningen. Hvis du vil betale efterlønsbidrag, skal du selv tilmelde dig efterlønsordningen. Du kan tilmelde dig på Mit Krifa.

Hvis du vil betale efterlønsbidrag, før du fylder 30 år, kan du tilmelde dig på Mit Krifa. Hvis du vil holde pause med at betale efterlønsbidrag, skal du også skrive til os.

Er du over 30 år, og ikke tidligere har betalt efterlønsbidrag, kan du ikke komme med i efterlønsordningen. Måske kan du i stedet komme med i fortrydelsesordningen.

Efterlønsbidraget er i 2014 på 475 kr. pr. måned, hvis du er fuldtidsforsikret og 317 kr., hvis du er deltidsforsikret. Beløbet er fradragsberettiget.

Jeg ønsker at fravælge efterlønsordningen

Har du fortrudt, at du er tilmeldt efterlønsordningen, kan du melde dig ud af ordningen.

Melder du dig ud af ordningen, kan det betyde, at du mister din ret til efterløn.

Ønsker du at holde en pause i betalingerne, kan du måske gøre det uden at miste din ret til efterløn. Kontakt os, hvis du vil vide, om du kan holde en pause.

Er du født i perioden 2. juli 1962 til 31. december 1975, kan du være muligvis komme under reglerne for bidragsfri periode.

Hvis du fravælger ordningen eller ønsker at holde pause, skal du udfylde en blanket og sende den til os.

Du kan hente fravalgsblanketten på blanketsiden. Du skal bruge blanket AR 252. Dit fravalg eller pause kan tidligst få virkning fra det tidspunkt, hvor vi modtager din blanket.

Jeg ønsker at få efterlønsbidraget tilbage

Hvis du fravælger efterlønsordningen, kan du få efterlønsbidraget tilbage.

Har du betalt efterlønsbidrag i mere end et år, betaler vi efterlønsbidraget tilbage til dig ved at overføre det til en dansk eller udenlandsk pensionsordning.

Du får dog efterlønsbidraget kontant tilbage,

  • hvis du har nået efterlønsalderen,
  • hvis du har fået tilkendt førtidspension,
  • hvis du højst har betalt efterlønsbidrag i et år, eller
  • hvis du er emigreret eller skal emigrere.

Når du har nået folkepensionsalderen, betaler vi automatisk efterlønsbidraget kontant tilbage til dig, hvis du hverken har fået efterløn eller har optjent til præmie.

Dør du, inden du når folkepensionsalderen, betaler vi efterlønsbidraget kontant tilbage til dødsboet.

Ønsker du at få efterlønsbidraget tilbage, skal du udfylde blanket AR 252. Du kan hente en blanketten på blanketsiden. Dit fravalg kan tidligst få virkning fra det tidspunkt, hvor vi modtager din blanket.

Sådan udregner vi dit efterlønsbidrag
Når vi skal beregne det beløb, som du skal have overført til en pensionsordning eller have kontant tilbage, skal vi se på, hvor mange dagpengesatser, du har betalt. Du har betalt 7 dagpengesatser om året. I 2014 svarer det til 5.705 kr. Dog har du højst betalt 4 dagpengesatser i 1999 og 6 dagpengesatser i 2000.

Vi ganger antallet af betalte dagpengesatser med den dagpengesats, der gælder på det tidspunkt, hvor vi overfører beløbet til din pensionsordning eller betaler det kontant tilbage til dig. Beløbet forrentes altså ikke. Men da dagpengesatserne stiger år for år, vil det beløb, som vi kommer frem til, være større end det, du faktisk har betalt.

Hvis du får efterlønsbidraget overført til en udenlandsk pensionsordning, eller hvis du får det kontant tilbage, skal du betale skat eller afgift af beløbet. Vi trækker det fra, inden vi overfører beløbet til den udenlandske pensionsordning eller udbetaler det til dig. Du skal ikke betale skat eller afgift, hvis beløbet overføres til en dansk pensionsordning.

Fandt du det du søgte?