Kurven er tom
Du har valgt:
Ønsker du at købe a-kasse og fagforening?
Er du også interesseret i fagforening? Vælg fagforening
Er du også interesseret i a-kasse? Vælg a-kasse

Ny løn

Hvordan kan jeg gennemskue overenskomsterne inden for det offentlige, så jeg får den del af Ny Løn, jeg er berettiget til?

Hvordan kan jeg gennemskue overenskomsterne inden for det offentlige, så jeg får den del af Ny Løn, jeg er berettiget til?

Det offentlige lønsystem (Ny Løn)

For ansatte i det offentlige er der to lønsystemer. Der er det oprindelige lønsystem (også kaldet det gamle lønsystem) og det nye lønsystem (også kaldet Ny Løn).

I kommuner og regioner er alle faggrupper gået over til Ny Løn. Tanken bag Ny Løn har været, at lønnen ikke blot skulle være anciennitetsbestemt. En lille del af den skulle også være op til fordeling efter nærmere aftalte kriterier i det enkelte funktionsområde.

Generelt om Ny Løn

Din løn består normalt af tre elementer, der enten er fastlagt direkte i overenskomsten, ved aftale på den enkelte arbejdsplads, eller mellem dig og din chef personligt. Elementerne er:

Grundløn           

Fastlægges via overenskomst for den enkelte stillingsgruppe. Grundlønnen dækker de funktioner, du er i stand til at varetage, og de kvalifikationer du har, når du er nyuddannet uden erfaring.

Funktionsløn    

Kommer oven i grundlønnen. Funktionslønnen knytter sig til de arbejdsopgaver eller funktioner, du som medarbejder har, og behøver derfor ikke være et tillæg, du bliver ved med at få. Funktionsløn kan aftales i overenskomsten, i lokale aftaler eller individuelt. 

 

Kvalifikationsløn

 

Kommer ud over grundløn og eventuel funktionsløn. Det er som udgangspunkt et tillæg, du bliver ved med at få. Kriterierne for at få del i kvalifikationsløn er ofte objektive forhold som (efter-)uddannelse og erfaring. Kvalifikationsløn kan aftales i overenskomsten, i lokale aftaler eller individuelt.

Andre lønelementer:

Resultatløn  

Bliver brugt få steder. Den er afhængig af målbare resultater, som bliver opstillet, inden resultatlønnen bliver lagt fast. Aflønningsformen bliver ofte brugt i forbindelse med lederstillinger.

Engangsvederlag

Bliver typisk givet for en særlig indsats i en bestemt periode.

Hvad må der lægges vægt på, når din løn skal fastsættes?

Når der skal gives tillæg i Ny Løn, har alle offentligt ansatte samme rettigheder. Når din løn skal fastsættes, må din arbejdsgiver kun lægge vægt på:

  • hvilke arbejdsfunktioner du har
  • hvilke faglige kvalifikationer du har
  • hvilke menneskelige kvalifikationer du har.

Det må ikke have nogen betydning, hvilken fagforening du er medlem af. Desværre oplever vi af og til, at ansatte bliver diskrimineret på arbejdspladsen - enten direkte af arbejdsgiveren eller indirekte af et andet fagforbund eller tillidsrepræsentanten. Hvis du oplever at blive diskrimineret på grund af dit valg af fagforening, bør du straks kontakte os.

Løn er til forhandling

Når der er lønforhandling, betyder det ikke, at du automatisk får mere i løn. Den løn, du får, er som udgangspunkt et resultat af en forhandling mellem den organisation, der har forhandlingsretten og din arbejdsplads.

Lønnen forhandles primært på to måder:

  1. Forhåndsaftale – din arbejdsgiver og den forhandlingsberettigede organisation forhandler en aftale på plads, som angiver nærmere kriterier for, hvad der kan udløse eksempelvis et ekstra løntrin eller et ekstra tillæg.
  2. Lokal forhandling – din arbejdsgiver og den forhandlingsberettigede organisation (kan være repræsenteret ved tillidsrepræsentanten) forhandler, hvem der skal tildeles midler fra den lokale lønpulje.

Lønforhandling på din arbejdsplads kan godt være en kombination af både forhåndsaftale og lokal forhandling.

Som medlem af fagforeningen hjælper vi dig med at søge om aktindsigt i de gældende lokalaftaler på dit ansættelsesområde, så vi kan sikre os, at du får den korrekte løn. 

Når der er lokale lønforhandlinger, anbefaler vi, at du afleverer en lønindstilling til din leder allerede tidlig i forløbet, så du sikrer, at du kommer i betragtning, når der skal deles midler ud fra den lokale lønpulje.

Hold øje med, hvornår der skal forhandles i din afdeling. På flere og flere offentlige arbejdspladser bliver lønnen drøftet ved medarbejderudviklingssamtalen. Spørg din leder, hvis du er i tvivl om, hvornår forhandlingerne finder sted.

En lønindstilling er en begrundelse for, hvorfor du skal i betragtning i forhold til tildeling af midler fra lønpuljen. Det er kun relevant at aflevere en lønindstilling, hvis der er afsat midler til lokal forhandling.

Lønindstillingen kan være underbygget af eksamensbeviser, kursusbeviser mv.

Din leder har pligt til sagligt at overveje din lønindstilling og at sørge for, at der kun bliver lagt vægt på saglige hensyn ved tildeling af midler fra lønpuljen.

Som medlem af fagforeningen hjælper vi dig gerne med at lave lønindstillingen. Ønsker du selv at lave lønindstillingen, giver vi også gerne sparring. Du kan kontakte os, hvis du ønsker rådgivning om, hvad du skal sende ind.

Lønstatistik

På det kommunale, regionale og statslige område bliver der løbende lavet lønstatistikker. Her kan du finde nærmere information om lønstatistikken på dit område:

Ansatte i staten 

Lønstatistik 

Vejledning

 Ansatte i regioner og kommuner

Lønstatistik

Vejledning 

Kontakt os gerne, hvis du har brug for hjælp i forhold til fastansættelse af løn.

 

 

Fandt du det du søgte?


Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?

Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os på krifa.dk/kontakt