Kurven er tom
Du har valgt:
Ønsker du at købe a-kasse og fagforening?
Er du også interesseret i fagforening? Vælg fagforening
Er du også interesseret i a-kasse? Vælg a-kasse

Ny Løn - Løn i det offentlige

I kommuner og regioner er alle faggrupper gået over til Ny Løn. Meningen med Ny Løn er at fastholde og rekruttere medarbejdere.

I 1998 indførte stat, amter og kommuner Ny Løn i det offentlige lønsystem. Systemet er videreført i 2007 i regionerne. Ny Løn indeholder mange elementer fra det gamle system, men åbner blandt andet mulighed for at aftale individuelle løntillæg, der forhandles på den enkelte arbejdsplads.

Rettigheder ved Ny Løn

Ved tildeling af Ny Løn har alle offentligt ansatte samme rettigheder. Arbejdsgiveren må kun lægge vægt på faglige og menneskelige kvalifikationer.

Det må ikke få nogen betydning, hvilke fagforening du er tilknyttet. Det kun er dig, der kan bestemme hvilken fagforening, du skal være medlem af. Der findes ikke eksklusivaftaler på det offentlige arbejdsmarked. Desværre oplever vi af og til, at vores kunder bliver diskrimineret på arbejdspladsen - enten direkte af arbejdsgiveren eller indirekte af et andet fagforbund eller tillidsrepræsentanten. Hvis du oplever noget, du opfatter som diskriminerende, bør du straks kontakte Krifa.

Hvordan skal jeg forholde mig?

Det er meget forskelligt, hvordan lønnen bliver fastlagt på den enkelte arbejdsplads, og lønsystemet kan være svært at gennemskue. Forskellige overenskomster anvender forskellige lønmodeller. Efter én model er man sikret automatiske stigninger, efter en anden er man ikke.

Er du kunde i Kristelig Fagforening og offentligt ansat kan vi:
 • Tilbyde dig en personlig sagsbehandling
 • Vurdere om din løn svarer til det forventelige
 • Hjælpe dig med at søge om løntillæg
 • Anmode om aktindsigt
 • Anmode om begrundelse for afgørelser
 • Repræsentere og bistå dig under lønforhandlinger, hvis arbejdsgiver ønsker denne dialog

Hvis du vil have del i lønstigningen, er det vigtigt, at du holder dig orienteret om, hvornår der forhandles løn. Dermed har du mulighed for, i samarbejde med Kristelig Fagforening, at få indflydelse på din egen lønsituation.

 

Elementer i Ny Løn

Din løn består af fire elementer, der enten er fastlagt direkte i overenskomsten, ved aftale på den enkelte arbejdsplads, eller mellem dig og din chef personligt. Elementerne er:

Grundløn           

Fastlægges via overenskomst for den enkelte stillingsgruppe. Grundlønnen dækker de funktioner, du er i stand til at varetage, og de kvalifikationer du er i besiddelse af, når du er nyuddannet uden erfaring.

Funktionsløn    

Kommer oven i grundlønnen. Funktionslønnen knytter sig til de arbejdsopgaver eller funktioner, som den enkelte medarbejder varetager, og behøver derfor ikke være et varigt tillæg. Funktionsløn kan aftales i overenskomsten, i lokale aftaler eller individuelt. 

 

Kvalifikationsløn

 

Kommer udover ud over grundløn og evt. funktionsløn. Er som udgangspunkt et varigttillæg. Kriterierne for at få del i kvalifikationsløn er ofte objektive forhold som (efter-)uddannelse og erfaring. Kvalifikationsløn kan aftales i overenskomsten, i lokale aftaler eller individuelt.

Resultatløn   

Anvendes enkelte steder. Den er afhængig af målbare resultater som opstilles inden resultatlønnen fastlægges. Denne aflønningsform bruges ofte i forbindelse med lederstillinger.

 

Løntrin

Der er forskellige løntabeller og lidt forskel på løntrinene alt efter om ansættelse er i:

 • Kommune
 • Region
 • Stat 

 

Samtidig er det afhængig af:

 • Områdetillæg eller ej i forhold til ansættelsens geografiske placering
 • Hvilket løntrin stillingen er indplaceret på m.m.

Kontakt os for nærmere vejledning.


Lønforhandling

Ny Løn betyder ikke, at du automatisk får mere i løn. Den løn, du får, er et resultat af en forhandling mellem som udgangspunkt den forhandlingsberettigede organisation og arbejdspladsen. I sidste instans er det din chef, der bestemmer, hvem der skal have en lønstigning (når der er tale om løn udover overenskomstens mindsteløn), og som nævnt er din chef også forpligtet til at tage din lønindstilling under saglig overvejelse.

På flere og flere offentlige arbejdspladser er en drøftelse af lønnen også en del af medarbejderudviklingssamtalen. Også her har du mulighed for at gøre din indflydelse gældende.

Fandt du det du søgte?


Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?

Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os på krifa.dk/kontakt