Løn i det private

I modsætning til det offentlige arbejdsmarked er der fri løndannelse i det private. Du har derfor både ret og pligt til selv at deltage i aftalen om, hvad din løn skal være.

Har du ikke indgået nogen aftale om løn inden ansættelsen? Så skal din arbejdsgiver som udgangspunkt betale, hvad du forlanger, så længe det du kræver, ikke er urimeligt.

 

Mindsteløn

Inden for flere fagområder bruger man begrebet mindsteløn. Det er en nedre grænse for en lønmodtagers løn, som er fastsat i overenskomsten der gælder indenfor området.

Arbejder du på en virksomhed, hvor der ikke er overenskomst, skal du og din arbejdsgiver aftale jer til, hvad lønnen skal være.
I kan tage udgangspunkt i, hvad lønnen er i overenskomster inden for samme område.

Der findes ingen lov, der giver lønmodtagere ret til en bestemt løn. Det er alene bestemt ved aftale - enten i overenskomst eller ansættelseskontrakten.

 

Aftale om højere løn end overenskomsten

Din løn vil som regel fremgå af overenskomsten, men ofte er der her kun fastsat mindstelønninger. Du kan godt aftale dig til en højere løn, end du har krav på efter overenskomsten. Det betyder dog ikke, at du automatisk har ret til overenskomstens procentvise stigninger.

Løntyper

Beskrivelse af løntyper

Fast månedsløn

Funktionærer får ofte fast månedsløn. Den kan være fastsat ud fra en overenskomst, eller måske har du selv forhandlet den. Måske har du taget udgangspunkt i den gældende overenskomst, og har så fået tillæg for anciennitet, uddannelse eller ansvar. Månedsløn udbetales én gang om måneden - ofte den sidste hverdag. Den kan være forud - eller bagudbetalt.

Fast timeløn

I produktionsvirksomheder og hos håndværkere får du oftest timeløn. Dvs. du bliver aflønnet for det antal timer, du har haft i en given periode. Lønnen kan være fastsat efter en overenskomst eller forhandlet individuelt. Som ansat på timeløn får du typisk din løn udbetalt hver 14. dag.

Provisionsløn

Du er typisk provisionslønnet, hvis du er ansat som sælger eller i forsikringsbranchen. Dvs. din løn bestemmes af, hvor meget du sælger. Jo mere du sælger, jo højere løn. Provisionsløn har været meget almindelig, men pga. den økonomiske usikkerhed består lønnen nu typisk af fast løn + provision. Så er du sikret en minimumsløn - resten afhænger af dit salg.

Akkordløn

Er du håndværker eller arbejder i produktion, er du ofte på akkordløn. Din løn afhænger af, hvor meget du eller dit sjak når at få fra hånden. Akkordløn er håndværkernes svar på provisionsløn. Her gælder det bare produktion i stedet for salg. Du får ikke nødvendigvis mere i løn af at lave mest på kortest tid. Der kan være aftalt en bestemt løn for en opgave. Men når opgaven er løst, har du fri og kan få en ny opgave. Dvs. hurtigt arbejde = høj timeløn.

Kombinationsmuligheder

På baggrund af disse løntyper findes der utallige måder at kombinere lønnen på

 • Bonus       
  På produktionsvirksomheder, hvor du får en fast timeløn, kan der være en bonus oven i din timeløn. Bonussen afhænger af din egen eller din produktionsgruppes arbejdsindsats. Bonussen kan komme til udbetaling hver måned, hvert kvartal eller måske en gang hvert halve år, alt efter hvor tit den gøres op    
 • Personligt tillæg   
  Du får en grundløn, som er ens for alle i din funktion. Herudover kan du få et personligt tillæg, som afhænger af uddannelse, ansvar, menneskelige kvalifikationer og effektivitet
 • Jobløn
  Som leder eller mellemleder vil du ofte være aflønnet med jobløn. Jobløn betyder, at du får en fast løn, og til gengæld skal du udføre dine arbejdsopgaver uanset hvor mange timer, det tager. Der er altså ikke noget, der hedder overarbejdsbetaling og afspadsering. Du planlægger selv din arbejdstid ud fra dine opgaver
 • Tillæg
   
  Alt efter hvilken overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde, kan du få forskellige tillæg, som lægges oven i din faste løn. Det kan for eksempel være: Tillæg for overarbejde, tillæg for arbejde uden for normal arbejdstid, smudstillæg for arbejde under særlige snavsede forhold eller faretillæg, hvis du er udsat for farlige arbejdsopgaver.     
 • Frynsegoder
  En del af din løn kan være frynsegoder, eksempelvis fri telefon, fri bil, hjemmearbejdsplads eller mulighed for at benytte virksomhedens ferieboliger.  

   

Læs mere om forhandling om løn.

Del siden

Fandt du det du søgte?