Kurven er tom
Du har valgt:
Ønsker du at købe a-kasse og fagforening?
Er du også interesseret i fagforening? Vælg fagforening
Er du også interesseret i a-kasse? Vælg a-kasse

Fleksjob

Du er berettiget til fleksjob, hvis du har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne og ikke kan påtage dig et arbejde på almindelige vilkår.

For at få et fleksjob er det en forudsætning, at du:
  • har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne
  • ikke kan få eller fastholde et job på normale vilkår på arbejdsmarkedet
  • er under folkepensionsalderen
  • har udtømt alle muligheder for revalidering
  • ikke modtager førtidspension

Hvem bevilger fleksjobbet?

Det er jobcentret i din kommune, der bevilger fleksjob.

 

Midlertidige fleksjob

Jobcentret bevilger fleksjob for en periode af 5 år. Inden perioden udløber, skal jobcentret tage stilling til, om du har ret til en ny 5 årig periode i fleksjob. Er du over 40 år, kan du efter de første 5 år få et permanent fleksjob.

 

Fastholdelsesfleksjob

Et fastholdelsesfleksjob er en ansættelse i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads.

Du kan først få et fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, når du har været ansat dér i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår. 

Løn og tilskud

Din arbejdsgiver i fleksjobbet betaler løn for det arbejde, du udfører. Kommunen supplerer din løn med et flekslønstilskud, der reguleres på baggrund af din lønindtægt. Tilskuddet kan højst udgøre 98 procent af højeste dagpengesats. Jo flere arbejdstimer, du udfører, jo højere indtægt vil du have.

Fleksløntilskud og løn fra arbejdsgiver kan tilsammen højst udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid i den pågældende stilling.

På overenskomstdækkede områder fastsættes din løn og øvrige arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster, herunder de sociale kapitler.

På områder, der ikke er dækket af en overenskomst, aftaler du og din arbejdsgiver selv din løn og øvrige arbejdsvilkår. Hvis der er en relevant sammenlignelig overenskomst, skal I tage udgangspunkt i denne overenskomst.

 

Arbejdstid og skånehensyn

Jobcentret vurderer din arbejdsevne i fleksjobbet, dvs. hvor mange timer du kan arbejde, og med hvilken intensitet (i procent). Din løn fra arbejdsgiveren fastsættes ud fra denne vurdering. Jobcentret skal også sikre sig, at dine skånebehov bliver tilgodeset.

Opfølgning

Jobcentret skal holde en opfølgningssamtale med dig, når du har været ansat i fleksjob i 2½ år og herefter hver gang, der er gået 2½ år siden sidste opfølgningssamtale.

 

Når du har været ansat i et midlertidigt fleksjob i 4½ år, skal jobcentret udarbejde en status, hvor der tages stilling til, om du kan overgå til ordinær beskæftigelse eller skal forblive i fleksjobordningen.

 

Skal du være kunde i fagforeningen?

Vi anbefaler, at du som fleksjobber bliver stående som medlem af fagforeningen. Som alle andre medarbejdere, kan du også få faglige problemer, fx i forhold til din arbejdsgiver.

Specielt omkring etableringen af fleksjobbet er det vigtigt, at du bruger fagforeningen. Fagforeningen kan være med til at sikre, at du får den rette overenskomstmæssige løn. Og at der bliver taget højde for, at jobbet passer netop til dig og dine behov for skånehensyn fx ekstra pauser.
 

Kunde i en a-kasse?

Som fleksjobber har du ikke noget at bruge a-kassen til, da du ikke:

  • optjener ret til dagpenge
  • kan modtage arbejdsløshedsdagpenge
  • kan gå på efterløn
  • kan søge orlov til fx uddannelse.

Det er vigtigt, at du først melder dig ud af a-kassen, når du er blevet tilmeldt fleksydelsesordningen eller har taget stilling til den.

 

Ansat i fleksjob efter den gamle ordning

Er du ansat i fleksjob før 1. januar 2013, fortsætter du på samme ansættelsesvilkår og med samme tilskud til din arbejdsgiver som hidtil. Hvis du skifter arbejdsgiver, eller hvis du skifter til et nyt ansættelsesområde hos din nuværende arbejdsgiver, vil du blive omfattet af de nye regler, som beskrevet ovenfor.

Klagemulighed

Hvis du er utilfreds med den afgørelse, kommunen har truffet, har du mulighed for at klage.

Fandt du det du søgte?


Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?

Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os på krifa.dk/kontakt