Kurven er tom
Du har valgt:
Ønsker du at købe a-kasse og fagforening?
Er du også interesseret i fagforening? Vælg fagforening
Er du også interesseret i a-kasse? Vælg a-kasse

Ophør af sygedagpenge

Dine sygedagpenge ophører altid, når du ikke længere er fuldt eller delvis uarbejdsdygtig. Kommunen kan imidlertid i visse situationer standse dine sygedagpenge, selv om du stadig er syg.

Hvor længe kan du få sygedagpenge

Når du har modtaget sygedagpenge i 22 uger inden for de seneste 9 måneder, standser udbetaling af sygedagpenge normalt.

Inden de 22 uger er gået, har kommunen pligt til at undersøge, om du opfylder betingelserne for at få forlænget udbetalingen af sygedagpenge.

Sygedagpengeperioden kan forlænges ud over de 22 uger, hvis du opfylder en følgende forlængelsesmuligheder: 

 • kommunen anser det for sandsynligt, at revalidering vil blive iværksat
 • kommunen anser det for nødvendigt at gennemføre fx arbejdsprøvning eller andre afklarende foranstaltninger for at klarlægge din arbejdsevne. Så kan dagpengeperioden forlænges i op til 69 uger
 • du er under eller venter på lægebehandling, og lægen skønner, at du kan genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger
 • kommunen vurderer, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension
 • en læge vurderer, at du har en livstruende, alvorlig sygdom som fx kræft. Forlængelsen har ingen tidsbegrænsning 
 • der er rejst sag om arbejdsskade ved Arbejdsskadestyrelsen, og det er som følge af denne skade, du er sygemeldt
 • du har søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag

Hvis din sygedagpengeperiode ikke kan forlænges, overgår du til et jobafklaringsforløb. Her modtager du uden tidsbegrænsning en ydelse på kontanthjælpsniveau, der ikke er afhængig af formue og ægtefælles eller samlevers indkomst.

Bortfald af sygedagpenge

Dine sygedagpenge kan bortfalde på et langt tidligere tidspunkt, hvis du :

 • afslår lægelig behandling. Det gælder også fysioterapi og genoptræning
 • afslår at deltage i arbejdsprøvning eller andre tilbud
 • forhaler din helbredelse
 • uden rimelig grund undlader at medvirke til kommunens opfølgning, fx udebliver fra en opfølgningssamtale

Mulighed for at sige nej til lægebehandling


Fra 1. juli 2014 har du som sygemeldt mulighed for at fravælge en behandling, som du ikke er tryg ved, uden at du risikerer at miste retten til sygedagpenge. Du kan fx afvise at lade dig operere for diskusprolaps, modtage behandling med antidepressiv medicin eller ECT-behandling.

Du har alene mulighed for at afvise lægebehandling i snæver forstand. Det vil sige behandlinger foretaget af en læge samt operationer og behandling med lægeordineret medicin. Ordningen omfatter ikke mulighed for at afvise fx fysioterapeut eller samtaleforløb hos psykolog.

Hvis du afviser en lægebehandling, skal din sag vurderes af den såkaldte Klinisk Funktion. Klinisk Funktion skal så vidt muligt foreslå en anden behandling. Hvis Klinisk Funktion foreslår en lægebehandling, som du heller ikke ønsker, kan du dog også afvise den behandling.

Opfølgning

Kommunen er forpligtet til at foretage en opfølgning i din sag senest efter 8 ugers sygdom og derefter mindst hver 3. måned. Hvis kommunen vurderer, at du kan risikere at miste din tilknytning til arbejdsmarkedet pga. sygdommen, skal kommunen dog foretage opfølgning i din sag mindst hver fjerde uge.

Senest ved den anden opfølgning skal kommunen sammen med dig lave en skriftlig plan over, hvordan du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Planen skal løbende justeres, når der sker ændringer i din situation. Du har ret til at få en kopi af planen udleveret.

Formålet med opfølgningen:

Opfølgningen skal sikre, at du så hurtigt som muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet

 • at vurdere, om der er behov for fx arbejdsprøvning, revalidering, arbejdsredskaber, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension
 • at kontrollere, at du fortsat har ret til sygedagpenge

Opfølgningen foregår normalt ved en personlig samtale med dig.

Klagemulighed

Hvis du er utilfreds med den afgørelse kommunen har truffet, har du mulighed for at klage - se afsnittet om klagemulighed.

Fandt du det du søgte?


Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?

Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os på krifa.dk/kontakt