Arbejd som selvstændig i udlandet

Hvis du vil arbejde som selvstændig i et andet land, anbefaler vi, at du kontakter os for at få talt situationen igennem, inden du rejser.

Dit arbejde som selvstændig i udlandet har betydning for dine rettigheder i en a-kasse. Og det er vigtigt, at du får tingene gjort rigtigt fra begyndelsen.

Nye regler fra 01-05-2010

Fra 01-05-2010 kan du overføre a-kasseanciennitet som selvstændig mellem EØS-landene. Det er dog ikke alle EØS-lande, der har en a-kasse for selvstændige endnu. Nedenfor kan du se, om det land du skal arbejde i, har en a-kasse for selvstændige.

 

Hvis du får arbejde i et EØS-land, der har en a-kasse for selvstændige

Du skal omfattes af arbejdsløshedsforsikringen i det pågældende land. I nogle lande er forsikringen frivillig, dvs. at du selv skal sørge for at melde dig ind. I andre lande er forsikringen obligatorisk, dvs. at du automatisk bliver omfattet af forsikringen, når du begynder at arbejde.

 

Kontakt myndighederne i arbejdslandet for at få afklaret hvilke regler, der gælder for dig.

 

Hvis du får arbejde i et EØS-land, der ikke har en a-kasse for selvstændige

Hvis du allerede er kunde i en dansk a-kasse, har du ret til at fortsætte dit medlemskab der.

Hvis du ikke allerede er kunde i en dansk a-kasse, kan du blive det, hvis du:

 • søger om medlemskab inden for det første år, fra du er flyttet fra Danmark og
 • arbejder i din egen selvstændige virksomhed og
 • har bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før arbejdet påbegyndes

Der gælder særlige regler, hvis du skal arbejde på Færøerne eller Grønland - kontakt os for vejledning.

 

Hvis du bliver udstationeret i et EØS-land

Når du udstationeres til at udføre selvstændigt arbejde i et EØS-land, skal du søge om en attest E 101. Attesten er en dokumentation for, at du er omfattet af dansk social sikring, mens du opholder dig i udlandet. Attesten giver også ret at forblive i en dansk a-kasse, mens du arbejder i udlandet.

 

På virk.dk kan du læse mere om attesten, og hvordan du søger om den. Det er meget vigtigt, at du får denne attest.

 

Følgende lande har en a-kasse for selvstændige

 • Bulgarien
 • Danmark
 • Finland
 • Malta
 • Luxembourg
 • Polen
 • Rumænien
 • Sverige
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Tjekkiet
 • Ungarn
 • Østrig
 • Færøerne
 • Island

Fandt du det du søgte?