Forside/ Find svar/ Dagpenge/ Betingelser for dagpenge
Forside/ .../ Betingelser for dagpenge

Betingelser for dagpenge

Du bliver indplaceret i en dagpengeperiode, når du skal have dagpenge. Du har ret til dagpenge i 3.848 timer (2 år), der er gyldige i 36 måneder.


Sådan får du ret til dagpenge som lønmodtager

For at være berettiget til dagpenge, skal du som hovedregel opfylde et indkomstkrav, det vil sige, at din indtægt skal over et fast sat minimum. I nogle situationer optjener du dog din dagpengeret ud fra et timekrav.

Det gælder, hvis:

 • du har en eksisterende dagpengeret
 • de løntimer, du har arbejdet siden sidste indplacering ikke er ældre end 3 år.
Indkomstkravet for 2018
Timekravet

Som fuldtidsforsikret skal du tjene 228.348 kr., og du kan højest medtage 19.029 kr. af din indtægt pr. måned.

Som deltidsforsikret skal du tjene 152.232 kr., og du kan højest medtage 12.686 kr. af din indtægt pr. måned.

Som fuldtidsforsikret skal du have arbejdet mindst 1.924 timer.

Som deltidsforsikret skal du have arbejdet mindst 1.258 timer.

Uanset om du skal opfylde indtægtskravet eller arbejdskravet, gælder det, at din indtægt og arbejdstimer.

 • Ikke må være ældre end 3 år
 • skal være optjent i en periode med a-kasse medlemskab.

Derudover skal du også:

 • have været medlem af en a-kasse i mindst et år
 • have været ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Det betyder bl.a. at støttet arbejde som fx jobrotation, revalidering og løntilskud ikke kan bruges til din dagpengeret.

Nærmer du dig udløbet af din dagpengeperiode, kan du læse om dine muligheder her.


Sådan får du ret til dagpenge som selvstændig

Som hovedregel skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år.
 • Du skal opfylde et beskæftigelseskrav svarende til mindst 1.924 timer. Det betyder, at du skal have drevet din virksomhed i væsentligt omfang i 52 hele uger inden for de seneste 3 år. Med væsentligt omfang mener vi, at din beskæftigelse kan sidestilles med almindeligt lønarbejde på mere end 30 timer om ugen.
 • Virksomhedens indtægtsgivende timer skal stå i et rimeligt forhold til de ikke-indtægtsgivende timer.
Kontakt os for konkret rådgivning, hvis du bliver ledig efter drift af selvstændig virksomhed.

Sådan får du ret til dagpenge som nyuddannet

Som nyuddannet kan du enten få dagpenge 1 måned efter, at du har afsluttet din uddannelse eller fra dagen efter endt uddannelse. Din dagpengeret afhænger af, hvornår du melder eller har meldt dig ind i en a-kasse.

Indmeldt i a-kassen
Du kan få dagpenge fra 
Et år inden endt uddannelse.
Dagen efter endt uddannelse.
Senest 14 dage efter endt uddannelse.
En måned efter endt uddannelse.
Mere end 14 dage efter endt uddannelse.
Tidligst efter et år med fuldtids- eller deltidsarbejde afhængig af din forsikringsstatus.

En række betingelser skal være opfyldt for, at du kan bruge din uddannelse til at opnå ret til dagpenge:

 • Du skal have afsluttet en offentligt anerkendt erhvervs- eller videregående uddannelse på mindst 18 måneder (90 ECTS). En gymnasial uddannelse er ikke gyldig.
 • Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før og efter uddannelsen.
 • Du skal anmode a-kassen om rettighederne senest 14 dage efter endt uddannelse uanset, hvornår du har meldt dig ind.

Du kan være i arbejde, ledig, på barsel eller andet efter endt uddannelse. Uanset din situation anbefaler vi, at du overholder fristen på de 14 dage, så du er sikret dagpenge som nyuddannet, hvis du bliver ledig på et senere tidspunkt.


Sådan får du ret til dagpenge som værnepligtig

Du skal opfylde kravene som beskrevet under "Sådan optjener du ret til dagpenge som lønmodtager".


Fandt du det, du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej
Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.