Forside/ Find svar/ Dagpenge/ Betingelser for dagpenge
Forside/ .../ Betingelser for dagpenge

Betingelser for dagpenge

Du bliver indplaceret i en dagpengeperiode, når du skal have dagpenge. Du har ret til dagpengeydelser i 104 uger, der er gyldige i 3 år.


Sådan får du ret til dagpenge som lønmodtager

For at være berettiget til dagpenge, skal du opfylde følgende betingelser:

 • Have været medlem af en a-kasse i mindst et år.
 • Have arbejdet mindst 1.924 timer som fuldtidsforsikret. 1.258 timer, hvis du er deltidsforsikret.
 • Have været ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Det betyder bl.a., at har du gjort brug af støttet arbejde som fx jobrotation, revalidering og løntilskud, ikke tæller det ikke med til din dagpengeret.

Fra 1. juli 2017 optjener du som hovedregel din dagpengeret ud fra et indkomstkrav, det vil sige, at din indtægt skal over et fastsat minimum. I nogle situationer optjener du dog stadig din dagpengeret ud fra et timekrav.

Det gælder, hvis:

 • Du har en eksisterende dagpengeret.
 • De løntimer, du har arbejdet siden seneste indplacering ikke er ældre end 3 år.

Indkomstkravet for 2017 er:

 • Som fuldtidsforsikret: 223.428 kr., og du kan højest medtage 18.619 kr. af din indtægt pr. måned. Det betyder, at hvis din løn er højere end 18.619 kr. pr måned, er det kun de 18.619 kr. pr måned, der kan bruges til dit indtægtskrav. Er din månedsløn lavere end 18.619 kr., så kan hele din løn bruges.
 • Som deltidsforsikret: 148.956 kr., og du kan højest medtage 12.413 kr. af din indtægt pr. måned.

Nærmer du dig udløbet af din dagpengeperiode, kan du læse om dine muligheder her.


Sådan får du ret til dagpenge som selvstændig

Som hovedregel skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år.
 • Du skal opfylde et beskæftigelseskrav svarende til mindst 1.924 timer. Det betyder, at du skal have drevet din virksomhed i væsentligt omfang i 52 hele uger inden for de seneste 3 år. Med væsentligt omfang mener vi, at din beskæftigelse kan sidestilles med almindeligt lønarbejde på mere end 30 timer om ugen.
 • Virksomhedens indtægtsgivende timer skal stå i et rimeligt forhold til de ikke-indtægtsgivende timer.
Kontakt os for konkret rådgivning, hvis du bliver ledig efter drift af selvstændig virksomhed.

Sådan får du ret til dagpenge som nyuddannet

Som nyuddannet kan du enten få dagpenge 1 måned efter, at du har afsluttet din uddannelse eller fra dagen efter endt uddannelse. Din dagpengeret afhænger af, hvornår du melder eller har meldt dig ind i en a-kasse.

Hvornår er du blevet indmeldt i a-kassen?
Du kan få dagpenge fra
Et år inden endt uddannelse.
Dagen efter endt uddannelse.
Senest 14 dage efter endt uddannelse.
En måned efter endt uddannelse.
Mere end 14 dage efter endt uddannelse.
Tidligst efter et år med fuldtids- eller deltidsarbejde afhængig af din forsikringsstatus.

En række betingelser skal være opfyldt for, at du kan bruge din uddannelse til at opnå ret til dagpenge:

 • Du skal have afsluttet en offentligt anerkendt erhvervs- eller videregående uddannelse på mindst 18 måneder (90 ECTS). En gymnasial uddannelse er ikke gyldig.
 • Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før og efter uddannelsen.
 • Du skal anmode a-kassen om rettighederne senest 14 dage efter endt uddannelse uanset, hvornår du har meldt dig ind.

Du kan være i arbejde, ledig, på barsel eller andet efter endt uddannelse. Uanset din situation anbefaler vi, at du overholder fristen på de 14 dage, så du er sikret dagpenge som nyuddannet, hvis du bliver ledig på et senere tidspunkt.


Sådan får du ret til dagpenge som værnepligtig

Du skal opfylde kravene som beskrevet under "Sådan optjener du ret til dagpenge som lønmodtager".


Fandt du det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej
Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.