Kurven er tom
Du har valgt:
Ønsker du at købe a-kasse og fagforening?
Er du også interesseret i fagforening? Vælg fagforening
Er du også interesseret i a-kasse? Vælg a-kasse

Revalidering

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at du bliver på arbejdsmarkedet, selv om du har en nedsat arbejdsevne

Målet med revalideringen er, at du bliver i stand til at forsørge dig selv og din familie.

Hvem bevilger revalidering?

Det er din kommune, der træffer beslutning om at bevilge revalidering. Revalidering kan kun bevilges, når alle muligheder efter anden lovgivning er udtømt fx a-kasselovgivningen.

Hvad kan en revalidering bestå af?

En revalidering tilrettelægges i samarbejde med dig. Udgangspunktet er, at du på kortest mulig tid skal tilbage til arbejdsmarkedet.

En revalidering kan bestå af:
 • Arbejdsprøvning
 • Undervisning/kurser
 • Optræning eller oplæring på offentlige eller private virksomheder
 • Uddannelse
 • Hjælp til at etablere selvstændig virksomhed

Forrevalidering eller revalidering efter fast jobplan

Forrevalidering

Du er uafklaret om, hvad du skal i gang med - hvad kan du helbredsmæssigt holde til, kan du klare at sidde på skolebænken igen? Ved forrevalidering er der således tale om erhvervsmodnende eller erhvervsafklarende foranstaltninger som f.eks. daghøjskole, 8./9. klasse, afklaring på revalideringsinstitution, arbejdsprøvning i en offentlig eller privat virksomhed (også kaldet virksomhedspraktik).
 

Revalidering efter fast jobplan

Du er nu så afklaret, at du ved, hvad revalideringen skal føre til. Med andre ord, der kan lægges en fast jobplan.

Det kan være:

 • optræning eller oplæring på det private eller offentlige arbejdsmarked
 • uddannelse, fx et kursusforløb på et AMU-Center eller en teoretisk uddannelse.

Økonomien under revalidering

 • Forrevalidering foregår på dit hidtidige forsørgelsesgrundlag, fx sygedagpenge, løn under sygdom, kontanthjælp eller anden indtægt
 • Revalidering efter fast jobplan foregår på revalideringsydelse eller i særlige tilfælde mindstelønnen på dit jobområde. Læs mere om revalideringsydelse Du er kun berettiget til en af de nævnte typer støtte, så længe du følger en fastlagt jobplan for revalideringen.

Oversigt over forskellige typer revalidering

Erhvervsmodnende aktiviteter og arbejdsprøve

Betragtes som forrevalidering - se afsnittet om forrevalidering ovenfor. Du bevarer dit forsørgelsesgrundlag, se afsnittet om økonomi under revalidering.

Oplæring eller optræning på det private eller det offentlige arbejdsmarked

Under optræning eller oplæring i en virksomhed vil du som hovedregel få revalideringsydelse.

Hvis der foreligger særlige forhold, kan du dog få mindsteløn. Særlige forhold kan især være:
 • at du er over den sædvanlige uddannelsesalder
 • at du tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet, eller
 • at du har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn

Din arbejdsgiver udbetaler da mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller en løn, som gælder for tilsvarende arbejde. Din kommune giver så arbejdsgiveren et tilskud. Tilskuddet afhænger af, hvor meget du kan arbejde.

Uddannelse

Der kan være tale om
 • kursus af kortere eller længere varighed f.eks. et ugekursus på et AMU-center eller et PC-kørekort
 • kortere eller længerevarende teoretisk uddannelse

Du vil under revalidering modtage revalideringsydelse.

Etablering af selvstændig virksomhed

Det skal være velbegrundet, hvorfor denne hjælp er den bedste frem for anden revalidering. Det er også et krav, at du kan dokumentere, at du har forstand på at drive egen virksomhed

Den hjælp, du kan få, vil være i form af tilskud eller et rentefrit lån til fx forsørgelse i 6 mdr., til leje af lokaler , til køb af varelager.

 

Klagemulighed

Hvis du er utilfreds med den afgørelse kommunen har truffet, har du mulighed for at klage - se afsnittet om klagemulighed.

 

Fandt du det du søgte?


Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?

Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os på krifa.dk/kontakt