Sygedagpenge

Du kan få sygedagpenge i en kortere tid, hvis du er uarbejdsdygtig og har et tab af indtægt pga. sygdom. Læs om du kan få sygedagpenge og hvordan.

Hvem kan få sygedagpenge?

Du kan få sygedagpenge, hvis du:

 • er lønmodtager
 • modtager økonomiske ydelser efter arbejdsmarkedslovgivningen
 • er selvstændig/medarbejdende ægtefælle

Derudover skal du opfylde visse krav, bl.a. om beskæftigelse.

Hvem udbetaler sygedagpenge?

I de første 30 kalenderdage skal din arbejdsgiver som hovedregel udbetale sygedagpenge. Er du syg i mere end 30 kalenderdage, overtager kommunen udbetaling af sygedagpenge.

Som lønmodtager er du sikret sygedagpenge fra første hele fraværsdag, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne. Hvis du har ret til løn under sygdom - se afsnittet "Syg som lønmodtager" - har din arbejdsgiver efter de første 30 kalenderdage ret til at få refusion fra kommunen, svarende til hvad du ville kunne få i sygedagpenge, hvis du ikke havde krav på løn under sygdom.

Har du, før du blev syg, modtaget arbejdsløshedsunderstøttelse, udbetaler kommunen fra 1. sygedag sygedagpenge. Se afsnittet "syg som jobsøgende".

Hvilke krav skal du opfylde for at få sygedagpenge?

Hvis du skal have sygedagpenge fra din arbejdsgiver, skal du have:

 • været ansat hos arbejdsgiveren i mindst 8 uger
 • haft mindst 74 timers arbejde

Hvis du skal have sygedagpenge fra kommunen, skal du:

 • have haft mindst 26 ugers uafbrudt arbejde og have haft mindst 240 timers arbejde eller
 • ville have haft ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis du ikke var syg eller
 • have afsluttet en erhvervsuddannelse på mindst 18 mdr. inden for den sidste måned eller
 • være elev i praktik med løn som led i en anerkendt uddannelse eller
 • være ansat i fleksjob eller
 • hvis sygdommen skyldes en arbejdsskade

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at få sygedagpenge fra din arbejdsgiver, kan du få sygedagpenge fra kommunen fra 1. sygedag, hvis du opfylder en af ovennævnte betingelser.

Tidsfrister for anmeldelse af sygdom

Du skal huske at give din arbejdsgiver besked så hurtigt som muligt - dvs. normalt inden for to timer. Vær dog opmærksom på de regler der gælder for, hvordan du melder sygdom på din arbejdsplads.

Senest en uge efter første hele fraværsdag skal kommunen have besked om din sygdom. Hvis arbejdsgiveren udbetaler sygedagpenge eller løn i arbejdsgiverperioden, skal du give kommunen besked senest en uge efter udløbet af arbejdsgiverperioden.

Lægeerklæring

Både din arbejdsgiver og kommunen kan bede dig aflevere en lægeerklæring. Den betales enten af din arbejdsgiver eller af kommunen.

Hvad får jeg udbetalt i sygedagpenge?

Sygedagpenge beregnes normalt på grundlag af den timeindtægt, som du ville have været berettiget til, hvis du ikke var syg. Timeindtægten er timeantal gange timeløn (efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag). Uanset hvad du tidligere har tjent, kan dagpengene dog max. udgøre 110,14 kr. pr. time - eller 4.075 kr. pr. uge (der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af beløbet).

Modtager du arbejdsløshedsdagpenge på det tidspunkt, hvor du bliver sygemeldt, udgør sygedagpengene samme beløb, som du modtog i arbejdsløshedsdagpenge.

Du får ikke udbetalt sygedagpenge på søgnehelligdage.


Hvis du er selvstændig, kan du læse om reglerne for sygdom og sygedagpenge for selvstændige her


Klagemulighed

Hvis du er utilfreds med den afgørelse kommunen har truffet, har du mulighed for at klage - se afsnittet om klagemulighed.

Fandt du det du søgte?

Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os på krifa.dk/kontakt